Zapytania i wnioski

Odpowiedź na zapytania i wnioski z L sesji RMK 25.06.2014.

Jan UrbańskiOdpowiedź Prezydenta na zapytania i wnioski złożone podczas L sesji Rady Miasta Konina, która odbyła się w dniu 25.06.2014r. Odpowiedzi dotyczą m.in. sprawy pobierania opłat administracyjnych od właścicieli prywatnych garaży na ul. Gajowej i niebezpiecznego wyjazdu z ul Wiechowicza w ulicę Chopina na osiedlu Zatorze.

Pytania i wnioski z L sesji Rady Miasta Konina z dnia 25.06.2014

zatokaPytania i wnioski które złożyłem w trakcie 50-tej  sesji Rady Miasta Konina w dniu 25.06.2014r. Dotyczą niebezpiecznego skrzyżowania ul. Wiechowicza z Chopina, skuteczności ważenia TIR-ów w Koninie, stosunków właścicielskich garaży przy ulicy Gajowej oraz kalkulacji kosztów wprowadzenia  bezpłatnego połączenia komunikacji miejskiej.

Odpowiedź na zapytania i wnioski z XLIX sesji RMK 28.05.2014

odpowiedżOdpowiedź Prezydenta na zapytania i wnioski złożone podczas XLIX sesji Rady Miasta Konina, która odbyła się w dniu 28.05.2014r. W odpowiedzi Prezydent częściowo odniósł się do uwag, które zgłosiłem do "Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 – 2016".

Zapytania i wnioski z XLIX sesji RMK 28.06.2014

Jan Urbański

    1. W Koninie został opracowany Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 – 2016. Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu i radni przedstawili swoje uwagi i wnioski do tego programu. Proszę o informację jakie będą kolejne etapy postępowania z programem, kiedy program trafi na komisje i sesję. W jaki sposób złożone wnioski i uwagi zostaną ujęte w programie. Temat jest niezwykle istotny z punktu widzenia konińskiej gospodarki oraz najnowszego, ostatniego rozdania funduszy unijnych i należy uruchomić go jak najszybciej.

Odpowiedź Prezydenta na zapytania i wnioski zgłoszone na XLVII Sesji RMK w dniu 26.03.2014

Jan UrbańskiOdpowiedź Prezydenta na zapytania i wnioski złożone w trakcie XLVII Sesji Rady Miasta Konina w dniu 26 marca 2014 r. Wnioski dotyczyły przedstawienia informacji z udziału przedstawicieli Konina w Targach inwestycyjnych w Cannes oraz rozpoznania możliwości wprowadzenia bezpłatnej linii komunikacji miejskiej łączącej Dworzec Kolejowy i Stary Konin.

Zapytania i wnioski z XLVII Sesji RMK - 26.03.2014 r

urbanski1.    Proszę o przedstawienie informacji z pobytu naszej delegacji na targach inwestycyjnych w Cannes
2.    Wniosek w imieniu klubu PO
Proszę o zlecenie przeprowadzenia analizy kosztów i możliwości wprowadzenia bezpłatnego połączenia autobusowego w ramach komunikacji miejskiej, na odcinku Dworzec PKP - okolice byłego dworca PKS przy Grunwaldzkiej. Bezpłatne połączenie może zostać wdrożone na dwa sposoby:

Odpowiedź Prezydenta na pytania i wnioski zgłoszone podczas XLVI sesji Rady Miasta Konina w dniu 29 lutego 2014 r

Jan UrbańskiSprawa dotyczy "wspierania" osób prowadzących działalność gospodarczą w mieście, które zaczyna mi się nie podobać. Zwróciła się do mnie osoba prowadząca od 20 lat działalność handlową w pawilonie przy ul. Aleje 1 Maja. Przy zawieraniu nowej umowy najmu, oczywiście na czas określony, otrzymała obowiązek wpłaty kaucji w wysokości 20 tys zł. Takie kaucje w dzisiejszych niestety dosyć skomplikowanych czasach dla gospodarki, są dla handlowców bardzo niekorzystne. Prośba więc o informację, na jakiej podstawie takich kaucji się żąda i czy nie można z nich zrezygnować.

Odpowiedź Prezydenta na pytania i wnioski zgłoszone podczas XLV sesji Rady Miasta Konina w dniu 29 stycznia 2014 r

Jan UrbańskiKonin brał udział w aplikowaniu o środki z programu SOWA. Jeśli dobrze dobrze pamiętam po wstępnej ocenie znaleźliśmy się na 15 pozycji listy rankingowej. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Chodzi o program GIS z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Odpowiedź Prezydenta na pytania i wnioski zgłoszone podczas XLIV sesji Rady Miasta Konina w dniu 18 grudnia 2013 r

urbańskiPytanie dotyczyło ustalenia faktu, czy Spółki PKP płacą na rzecz miasta podatek od nieruchomości związany z dzierżawieniem przez nie obiektów innym podmiotom gospodarczym. Zwolnienia podatkowe dotyczą bowiem tylko części infrastruktury związanej ze świadczeniem usług przewozowych. Powiązane z PKP pytanie dotyczyło możliwości wykonania prawoskrętu z ulicy Przemysłowej na Warszawską w kierunku Poznańskiej. Ulica na odcinku Rondo-Warszawska powinna być ulicą czteropasmową. Teren na którym prawoskręt może zostać wykonany należy do PKP.

Odpowiedzi Prezydenta na pytania i wnioski zgłoszone podczas XLIII sesji Rady Miasta Konina w dniu 27 listopada 2013 r.

urbański jan1. Od trzech miesięcy promocją gospodarczą Konina zajmuje się  Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w ramach kontraktacji usługi społecznych. Jakie są efekty dotychczasowej pracy Fundacji. Powołany został na początku roku zespół mający monitorować realizację tego zamówienia. Kiedy nastąpi pierwsze spotkanie zespołu?
2.Co się dzieje z realizacją zadania  dotyczącego dokończenia ścieżek spacerowych wokół  jez. Zatorze. Temat ciągnie się latami i jest ciągle nie dokończony. Zaczynam podejrzewać, że właściciele ogródków działkowych zajęli nieprawnie teren nie należący do ogrodów. Środki na ten cel były w budżecie zabezpieczone.
3. Proszę o przedstawienie harmonogramu działań przy zbrojeniu terenów inwestycyjnych w Międzylesiu.

Pytania i wnioski z XLII sesji Rady Miasta Konina z dn. 30.10.2013r

Urbański1. Na moście nad Wartą, na prawym pasie jezdni (w kierunku Starego Konina), są wytłoczone głębokie muldy. Nawierzchnia była remontowana dwa lata temu i już znajduje się w stanie  bardzo złym. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania, czy istnieje gwarancja na remont tej nawierzchni i jakie plany ma Urząd miasta w stosunku do tego odcinka ulicy Warszawskiej.

Więcej artykułów…