Jan UrbańskiCzłonek klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Konina, wybrany w okręgu wyborczym nr 4. Członek Zarządu PO powiatu Konińskiego. 

Członek następujących komisji stałych Rady Miasta Konina:

 • Komisji rewizyjnej
 • Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej
 • Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska

 Dane osobowe: urodzony 13 czerwca 1955 roku, żonaty, dwie córki.

Wykształcenie wyższe: 

 • mgr inż. mechanik, absolwent: Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Górniczym, specjalność konstrukcja i eksploatacja maszyn.
 • Roczne Studium „Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej” – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Roczne Studium „Górnictwo Węgla Brunatnego”– Politechnika wrocławska
 • Roczne studium „Eksploatacja odkrywkowa złóż” – AGH w Krakowie

Inne kwalifikacje i kursy:

 • Kurs Członków Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa - zakończony zdanym egzaminem państwowym
 • Kursy Controlingu w OODK Gdańsk - Controller V-st.
 • Kurs Budżetowania - Nord Controling Gdynia
 • Kurs Negocjacji
 • Uprawnienia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
 • Kurs  Zarządzanie ryzykiem w świetle praktyk Unii Europejskiej - Bureau Veritas

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1980 roku związany z Kopalnią Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie S.A.
 • od 01.1981 - Sztygar  Zmianowy Oddziału Górniczego LG1
 • od 05.1982 - Sztygar Oddziałowy Oddz. Zwałowania Nadkładu o/Lubstów LGZ
 • od 02.1986 - Sztygar Oddziałowy Oddz. Wydobycia Węgla o/Lubstów LG3
 • od 03.1991 - Kierownik Robót Górniczych o/Pątnów PTG
 • od 04.1994 - Zawiadowca o/Lubstów
 • od 06.2003 - Nadsztygar Górniczy Dyspozytorni Głównej TD
 • od 11.2006 - Kierownik Robót Górniczych Dyspozytorskiej Służby Ruchu TDG
 • od 02.2008 - Główny Inżynier ds Dysp. Służby Ruchu
 • od 2016 - Emerytura

Udział w organach nadzorczych:

 • 1997-2004 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Aquakon Sp. z o.o. w Policach
 • 2004-2007 - Sekretarz Rady Nadzorczej KWB Konin w Kleczewie SA
 • 2010-2012 - Członek Rady Nadzorczej KWB Konin w Kleczewie SA
 • 2015-2017 - Członek Rady Nadzorczej MTBS Sp. z o.o. Konin
 • od 09.2018 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MTBS Sp. z o.o. Konin