Zapytania i wnioski z XLIX sesji RMK 28.06.2014

Jan Urbański

    1. W Koninie został opracowany Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 – 2016. Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu i radni przedstawili swoje uwagi i wnioski do tego programu. Proszę o informację jakie będą kolejne etapy postępowania z programem, kiedy program trafi na komisje i sesję. W jaki sposób złożone wnioski i uwagi zostaną ujęte w programie. Temat jest niezwykle istotny z punktu widzenia konińskiej gospodarki oraz najnowszego, ostatniego rozdania funduszy unijnych i należy uruchomić go jak najszybciej.
    2. Przy ulicy prowadzącej do przedszkola z oddziałami integracyjnymi Nr 10 ("Leszczynowa Górka" Chopina 11) nie ma żadnego znaku zatrzymywania się i postoju. Powoduje to, że samochody parkują po obu stronach ulicy, z czego z prawej strony na chodniku prowadzącym do przedszkola. Utrudnia to w sposób zdecydowany ruch kołowy, natomiast samochody parkujące na chodniku utrudniają ruch pieszych. Chodnik znajduje się tylko po jednej stronie ulicy. Parkowanie samochodów szczególnie uciążliwe jest to dla rodziców odprowadzających dzieci do przedszkola (matki z wózkami muszą często chodzić po ulicy). W związku z powyższym proszę o ustawienie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na tym odcinku ulicy.

01

2

Rys powyżej. Pożądane miejsce ustawienia znaku

3

 

    1. Chodnik na wysokości parkingu pawilonu Raj przy ul Chopina 9 prowadzący m.in do przedszkola nr 10 wygląda tragicznie. Powyrywane płytki chodnikowe, dziury uniemożliwiają przejście zwłaszcza dla osób z wózkami stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa. Proszę o pilne przeprowadzenie remontu tego odcinka chodnika.

4

5

    1. Proszę o rozważenie możliwości budowy brakującego 200 m odcinka chodnika wzdłuż linii kolejowej jak na rys. Chodnik połączy istniejący odcinek chodnika prowadzący od Paderewskiego do Przedszkola nr 10 przy ul Chopina.

6

7

 

  1. W imieniu mieszkańców korzystających z siłowni terenowej na Zatorzu, proszę o wysypanie terenu odpowiednim kruszywem. Po opadach deszczu na terenie robi się błoto uniemożliwiające korzystanie z urządzeń.
  2. powstała nowa strona miasta. Strona wygląda bardzo przyjemnie i jest przyjazna w użytkowania. W trakcie przenoszenia bazy danych pominięto jednak kilka rzeczy. Między innymi zniknął link i bannerek do działu Park Ojców, w którym rodzice mogli rejestrować swoje dzieci do kolejnej edycji nasadzeń. Proszę o spowodowanie uzupełnienia tematu, tym bardziej, że już 01 czerwca mamy kolejną edycję sadzenia.

You have no rights to post comments