Zapytania i wnioski z XLVII Sesji RMK - 26.03.2014 r

urbanski1.    Proszę o przedstawienie informacji z pobytu naszej delegacji na targach inwestycyjnych w Cannes
2.    Wniosek w imieniu klubu PO
Proszę o zlecenie przeprowadzenia analizy kosztów i możliwości wprowadzenia bezpłatnego połączenia autobusowego w ramach komunikacji miejskiej, na odcinku Dworzec PKP - okolice byłego dworca PKS przy Grunwaldzkiej. Bezpłatne połączenie może zostać wdrożone na dwa sposoby:

 

 

  • Poprzez wprowadzenie bezpłatnego połączenia na w/w odcinku na wszystkich liniach autobusowych obsługujących przystanki pomiędzy Dworcem PKP, a przystankami w okolicach byłego dworca PKS (Grunwaldzka). Tu należy rozważyć bezpłatny przejazd zarówno w autobusach MZK jak i konińskiej PKS SA. Rozwiązanie takie wydaje się najprostsze ponieważ, jak wynika z pobieżnych analiz, nie będzie stanowiło dużego obciążenia dla budżetu, a może przynieść wiele wymiernych korzyści dla miasta.

  • Poprzez wprowadzenie nowej linii autobusowej o roboczej nazwie 0. Linia będzie kursowała w sposób ciągły pomiędzy starą a nową częścią, miasta pomiędzy dwoma hubami przesiadkowymi. Huby zostaną zlokalizowane przy dworcu PKP i w okolicy dworca PKS przy Grunwaldzkiej. To rozwiązanie jest dużo trudniejsze do wprowadzenia ponieważ wymaga dokładnej analizy wszystkich linii w mieście z możliwością zapętlania niektórych w starej i nowej części miasta.


Bezpłatnie połączenie na tym odcinku jak wynika z wstępnych analiz, nie powinno w sposób znaczący zwiększyć obciążeń budżetu miasta. Wpłynie raczej na zwiększenie ilości osób korzystających z komunikacji miejskiej, a to nie powinno powodować znaczącego spadku wpływów ze sprzedaży biletów. Połączenie może natomiast przynieść miastu wiele korzystnych zjawisk. Po pierwsze będzie tworzyło w Koninie atmosferę miasta przyjaznego mieszkańcom, to również element promocji miasta.  Rozwiązanie niewątpliwie skłoni wielu mieszkańców Konina do poruszania się po mieście bez używania własnych środków lokomocji. Upłynni to i zmniejszy ruch samochodów osobowych w mieście, ułatwi dostęp mieszkańców do Urzędu Miasta. W sposób pośredni ożywi Starówkę i wzajemną migrację mieszkańców  pomiędzy starą i nową częścią miasta, zmniejszy ruch na parkingach i zatłoczonych uliczkach zarówno w starej jak i nowej części Konina. Zalet takiego rozwiązania jest oczywiście dużo więcej i nie ma sensu wszystkich wymieniać. W związku z powyższym proszę o zlecenie takiej analizy


You have no rights to post comments