Odpowiedź Prezydenta na pytania i wnioski zgłoszone podczas XLIV sesji Rady Miasta Konina w dniu 18 grudnia 2013 r

urbańskiPytanie dotyczyło ustalenia faktu, czy Spółki PKP płacą na rzecz miasta podatek od nieruchomości związany z dzierżawieniem przez nie obiektów innym podmiotom gospodarczym. Zwolnienia podatkowe dotyczą bowiem tylko części infrastruktury związanej ze świadczeniem usług przewozowych. Powiązane z PKP pytanie dotyczyło możliwości wykonania prawoskrętu z ulicy Przemysłowej na Warszawską w kierunku Poznańskiej. Ulica na odcinku Rondo-Warszawska powinna być ulicą czteropasmową. Teren na którym prawoskręt może zostać wykonany należy do PKP.

 

BP.0003.26.2013 Konin, dnia 2.01.2014 r.


Pan Jan Urbański

Radny Miasta Konina

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana podczas XLIV sesji Rady Miasta Konina w dniu 18 grudnia 2013 r. zapytania i wnioski informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. W sytuacji, gdy Polskie Koleje Państwowe wydzierżawiają którąś ze swoich nieruchomości, której są właścicielem, to i tak na nich, jako na właścicielu, ciąży obowiązek podatkowy. Niestety nie mogę Panu Radnemu udzielić odpowiedzi na pytanie czy „PKP płacą w mieście podatki”. Zgodnie z art. 293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz.749 ze zm.) - indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.

Odnosząc się natomiast do pytania związanego z wykonaniem prawoskrętu z ulicy Przemysłowej informuję, że przy obecnych warunkach technicznych oraz finansowych nie ma możliwości wykonania tego zadania w ramach środków bieżących. Z uwagi na duży zakres prac zasadnym wydaje się wykonanie prawoskrętu łącznie z przebudową skrzyżowania Przemysłowa – Warszawska (Poznańska) a także skrzyżowania Dworcowa - Poznańska.

Prezydent Konina

Józef Nowicki

Do wiadomości :

1. Przewodniczący Rady Miasta


You have no rights to post comments