Pytania i wnioski skierowane do Prezydenta Miasta Konina, podczas XL Sesji Rady Miasta w dniu 25 września 2013 roku.

Urbański

1.Otrzymałem odpowiedź Prezydenta na interpelację dotyczącą nadbudów. Uważam, że wydzielenie obiektów przewidzianych do nadbudowy, tylko na własności miasta Konina, może być jednym z etapów programu nadbudów, nie zaś jego celem. Przed nami nowe rozdanie funduszy unijnych. W rozdaniu na lata 2014-20, znaczne środki zostaną przeznaczone na rewitalizację miast oraz rozwój technologii energooszczędnych.

Ze środków będą mogły korzystać zarówno samorządy jak i spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe czy inwestorzy prywatni. Dlatego tylko właściwe przygotowanie Programu nadbudów i dostosowanie do niego aktów prawa miejscowego, w tym programu rewitalizacji, może umożliwić w przyszłości tym podmiotom, pozyskanie środków na jego realizację. Nie możemy na Konin patrzeć z punktu widzenia jednej kadencji lecz perspektywicznie , bo tylko takie patrzenie sprzyja rozwojowi. W związku z powyższym ponawiam wniosek o stworzenie takiego programu
 
2. Otrzymałem informację o braku odpowiedniej ilości koszy na śmieci w Parku 700lecia. Proszę o pilne uzupełnienie koszy.
 
3. Czy obecny właściciel Konwartu płaci podatki? Jakiego rodzaju są to są podatki. Jakie miasto ma możliwości podniesienia stawek podatkowych, dla obiektów będących w trakcie rozbiórki, czy obiektów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców ?

4. Proszę o przygotowanie zestawienia wszystkich  działek, które miasto w ostatnich 8 latach zbyło w drodze bezprzetargowej, wraz z cenami ich zbycia i numerami uchwał. Jednocześnie proszę o informację, kiedy i na jakich warunkach te działki (lub działki z których zbywane działki zostały wydzielone), weszły w stan zasobów komunalnych Konina.
 


You have no rights to post comments