Odpowiedź Prezydenta w sprawie opasek SOS

opaskaPoniżej przestawiam odpowiedź Prezydenta Miasta Konina na interpelację w sprawie:  Poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez stworzenie i  wprowadzenie w Koninie "Programu wprowadzania do stosowania opasek ratunkowych SOS"

 

 

Konin, dnia 12.08.2013 r.

  

Pan Jan Urbański

Radny Miasta Konina

 

  Szanowny Panie Radny

 

     W nawiązaniu na złożoną przez Pana interpelację, dotyczącą wprowadzenia opasek ratunkowych SOS przyznaję, że inicjatywa ta jest niezwykle interesująca i godna uwagi.

   Zgodnie z Pana sugestią zamierzam rozpropagować tę akcję, zaczynając od konińskich palcówek, oświatowych, a konkretnie od szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

   Na najbliższym zebraniu dyrektorów szkół, które planowane jest na dzień 29.08.2013 r. Pan Sławomir Lorek zapozna dyrektorów z tą inicjatywą i jednocześnie zobowiąże do przeprowadzenia kampanii informacyjnej w szkołach. Następnie pracownicy Wydziału Oświaty UM dokonają zestawienia zebranych danych z poszczególnych placówek. Dopiero na tej podstawię możliwe będzie podjęcie decyzji, co do ewentualnego wprowadzenia w życie inicjatywy, w tym co do sposobu jej finansowania.

  

 Z wyrazami szacunku

Józef Nowicki


You have no rights to post comments