Interpelacja w sprawie "Programu rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego, w systemie nadbudowy istniejących budynków wielo-mieszkaniowych”.

Jan

Mając na uwadze trudną sytuację finansowo mieszkaniową, przede wszystkim młodych mieszkańców Konina, w dniu wczorajszym złożyłem w Biurze Rady Miasta interpelację do Prezydenta Miasta Konina w sprawie przygotowania i wdrożenia programu taniego budownictwa mieszkaniowego w mieście, prowadzonego w systemie nadbudów suchych. Poniżej treść interpelacji.

 

Konin 2013.07.22

Jan Urbański

Radny Miasta Konina

Pan Józef Nowicki

Prezydent Miasta Konina

62-500 Konin

Plac Wolności 1

Interpelacja

 

 

Dotyczy: Stworzenia i wdrożenia w Koninie „Programu rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego, w systemie nadbudowy istniejących budynków wielo-mieszkaniowych”.

 

W chwili obecnej w Koninie istnieje duży niedobór mieszkań jednocześnie wysokie koszty działek powodują spadek zainteresowania budownictwem jednorodzinnym. Wiele młodych rodzin ze względów finansowych, posiada ograniczone możliwości na pozyskanie własnego mieszkania. Również Urząd Miasta ma poważny problem z ciągle wydłużającą się kolejką mieszkańców oczekujących na mieszkania komunalne.

 

W celu rozwiązania tego problemu oraz przyspieszenia rozwoju taniego budownictwa, proponuję, stworzenie w Koninie strategicznego „Programu rozwoju budownictwa poprzez nadbudowy istniejących budynków wielo-mieszkaniowych”. Wdrożenie takiego programu może pozwolić w krótkim czasie na szybki i dynamiczny rozwój budownictwa mieszkalnego w Koninie, a kilkaset konińskich rodzin mogłoby w szybkim czasie pozyskać własne mieszkania. Jednocześnie otworzy się szansa na zmianę estetycznego wizerunku naszego miasta. Program może również przyczynić się do zmniejszenia poziomu bezrobocia w mieście oraz rozwoju lokalnych firm, z możliwością ich wejścia na rynek ogólnopolski, czy europejski.

Sposób pozyskiwania mieszkań poprzez nadbudowę budynków, nie jest oczywiście niczym nowym. W wielu miastach europejskich prowadzony jest on na dużą skalę n.p. w ramach programów rewitalizacji całych osiedli budynków wykonanych w technologii wielkopłytowej. Wzorem tu mogą być kraje skandynawskie, gdzie na płaskich dachach istniejących budynków, prowadzi się nadbudowy jedno i wielokondygnacyjne. Są one oczywiście montowane z gotowych elementów w ciągu kilku tygodni. Również w Polsce nadbudowy prowadzone są w mniejszym czy większym stopniu. Najczęściej są to jednak zabudowy strychów lub nadbudowy domów jednorodzinnych prowadzone przez inwestorów indywidualnych.  Istnieje jednak coraz więcej przykładów nadbudów istniejących budynków wielo-mieszkaniowych.

Nie spotkałem się jednak do tej pory z żadnym programem rozwiązującym temat kompleksowo w skali całego miasta. Dlatego też, proponuję stworzenie takiego programu w Koninie. Bycia pierwszym takim miastem i szybka realizacja Programu może umożliwić konińskim firmom wejście na rynek ogólnopolski.

Budownictwo mieszkaniowe w formie nadbudowy istniejących obiektów, pozwala na zdecydowane zmniejszenie kosztów pozyskiwanych w ten sposób nowych mieszkań. Fachowcy szacują obniżenie kosztu pozyskania tą metodą mieszkań o 20-30%. Dodatkowe 10-20% zmniejszenie kosztów można uzyskać poprzez stosowanie nadbudów lekkich w technologii „kanadyjskiej”, co właśnie proponuję. W tej metodzie nadbudowa w budynków wielorodzinnych prowadzona jest w technologii „suchej”, przy dużo mniejszej uciążliwości dla mieszkańców. Również znacznie skraca się proces budowy. Nadbudowy tego typu mają dodatkową zaletę, ponieważ w znacznym stopniu redukują koszty ogrzewania tak pozyskanych mieszkań, jednocześnie ograniczając koszty pozostałych mieszkańców budynków wielorodzinnych. Dodać tu należy, że czas realizacji takiej budowli ogranicza się od kilku tygodni do dwóch miesięcy, ponieważ bezpośrednio na budynku odbywa się tylko montaż i wykończenie zabudowy, natomiast przygotowanie konstrukcji prowadzone jest poza miejscem budowy.

Nadbudowy posiadają również wiele innych zalet. Wymieńmy choćby:

 1. brak  kosztów i procedur związanych ze zbrojeniem terenu i koniecznością przygotowania infrastruktury,
 2. zastosowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych (np. panele solarne) znacznie ograniczają koszty ogrzewania dla wszystkich mieszkańców,
 3. przy okazji nadbudów zmienia się diametralnie wizerunek i estetyka miasta,
 4. koszty stałe rozkładają się na zwiększoną liczbę lokatorów budynku.

To tylko kilka przykładów pozytywnych efektów rozwoju tego typu budownictwa. Nadbudowy w Koninie można przeprowadzać na terenie całych osiedli mieszkaniowych. Dzięki temu, bez potrzeby uzbrajania i przygotowywania nowych terenów,  miasto będzie mogło pozyskać w krótkim czasie, dużą ilość tanich powierzchni mieszkalnych.

W celu wprowadzenia Programu należy dokonać:

 1. wyboru kierownika projektu,
 2. inwentaryzacji budynków w mieście pod kątem możliwości  ich potencjalnej nadbudowy,
 3. przeglądu aktów i dostosowanie prawa miejscowego w tym Planów Zagospodarowania Przestrzennego, pod kątem umożliwienia wprowadzenia Programu,
 4. uaktualnienia pod jego kątem kart w Programie Rewitalizacji Miasta Konina
 5. analizy możliwości wykorzystania dla Programu środków pochodzących z Funduszy Unijnych w obszarach związanych z rewitalizacją, nowymi technologiami czy energooszczędnością,
 6. rozpoznania konińskiego rynku producentów systemów budownictwa lekkiego,
 7. powołania spółki celowej realizującej kompleksowo Program

 

Z wyrazami szacunku

Jan Urbański

 

Poniżej kilka przykładów nadbudów pochodzących z różnych rejonów Polski.

Nadbudowa lekka najbardziej wskazana.

1

2

 

 

Nadbudowa bloku

4

6

 

Przykład 3 najbardziej skrajny z Połczyna

7

9

11

13

15


Komentarze   

+3 #1 Anorexja 2013-07-25 12:05
Super sprawa :-) Na moje oko to metr kwadratowy takiego mieszkania może kosztować poniżej 2 tysięcy. To naprawdę warto o to się bić. Ale jak znam naszych urzędasów to oni wolą budować galeriowce z ogrzewaniem elektrycznym w cenie 3 tysiaki za metr kwadratowy :sad:
+2 #2 Hania K. 2013-07-25 22:58
Ja też nie wierzę w naszych urzędników. Nie wierzę Nowickiemu. Bez zmiany prezydenta nic w Koninie się nie zmieni. Taka jest szara i smutna rzeczywistość.
+1 #3 realista 2013-07-26 11:22
Pomysł godny uwagi. W okolicach Konina są chyba ze dwie firmy stawiające budynki w technologii szkieletowej. Są faktycznie bardzo ciepłe. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby zrobić to na masową skalę w formie nadbudów. Rzeczywiście budują na hali a potem montują na miejscu. Bardzo dobry pomysł tylko żeby go nasi urzędnicy nie spaprali. Oni mają jedną odpowedź na wszystko, że tego się nie da.

You have no rights to post comments