Koniński Park Ojców rusza.

banner_cb_100Już od 08 maja 2013 na stronie www.konin.pl  mieszkańcy Konina będą mogli zgłosić chęć posadzenia drzewa  dla upamiętnienia narodzin swojego dziecka. Drzewka będą udostępniane nieodpłatnie przez miasto. Pierwsze sadzenie drzewek odbędzie się w Parku 700-lecia, w dniu 01 czerwca, z okazji Dnia Dziecka. W sadzeniu rodzicom pomogą specjaliści z firmy ogrodniczej. Dzieci, których rodzice posadzą drzewko, otrzymają od Prezydenta Miasta Konina specjalne certyfikaty upamiętniające to zdarzenie.

Na certyfikacie będą umieszczone dane dziecka oraz numer kolejny i nazwa gatunku drzewa. Jednocześnie na drzewkach zawieszone zostaną estetyczne tabliczki opisujące drzewko. Koncepcja nasadzeń opiera się o gatunki drzew przypisanych do poszczególnych miesięcy urodzenia, zgodnie z  Kalendarzem Drzew Celtycko-Druidystycznym. Docelowo w parku zostanie zamontowana tablica z mapką nasadzeń.

certyfikatk

cert2

Wzory certyfikatów

Niestety w bieżącym roku warunki atmosferyczne były bardzo niekorzystne i termin pierwszego sadzenia bardzo się opóźnił. To z kolei  wymaga sadzenia drzew z ukształtowaną bryłą korzeniową, co znacznie ograniczy ilość nasadzeń w pierwszym etapie. Pierwszeństwo będą miały dzieci urodzone w 2013 roku w miesiącach styczeń-maj. A o kolejności sadzeń zadecyduje kolejność zgłoszeń. Rodzice dzieci ,którzy nie zdążą na sadzenie czerwcowe nie powinni się jednak martwić. Zapisy na nasadzenia  będą bowiem trwały w sposób ciągły, a utworzona baza danych pozwoli na pełną orientację i rejonizację kolejnych nasadzeń w Koninie. Kolejne sadzenie powinniśmy zrobić jesienią,. a docelowo nasadzać dwukrotnie w ciągu  roku. Moim marzeniem jest, aby takie parki powstały na każdym osiedlu. Zresztą są już plany uruchomienia kolejnego na osiedlu Niesłusz.
Rodzić  się więc będzie w naszym mieście „nowa’ tradycja”. Każdy młody mieszkaniec Konina będzie miał w mieście coś swojego. Takie drzewo będzie rosło razem z dzieckiem, które będzie mogło je zawsze odwiedzić. I obojętnie gdzie go rzucą losy, kiedy już dorośnie, to zawsze będzie wiedział i pamiętał, że jest takie miejsce na ziemi gdzie zostawił coś swojego- swoje drzewo.

Ja urodziłem się we Wrocławiu i tam właśnie mój ojciec posadził z okazji moich urodzin drzewko. Dzisiaj to już  potężny dąb. Nie ma już domu, w którym się urodziłem, nie ma już ulicy, przy której mieszkałem, a moje drzewo przetrwało. Z dumą pokazywałem je swoim dzieciom i pokażę wnukom. I  zawsze kiedy tam wracam, wracają wspomnienia. Są to wspomnienia beztroskiego dzieciństwa. To jest takie moje miejsce na ziemi, do którego się wraca.

Zwrócić należy również uwagę na fakt, że Parki Ojców mogą stać się jakimś elementem promocji Konina. Nie ma bowiem w Polsce takiego miasta, gdzie taki projekt jest realizowany na większą skalę.
Sadzeniem drzewek są  również zainteresowanie osoby,  których dzieci urodziły się przed rokiem 2013. Po zebraniu danych z formularza rejestracyjnego, będziemy mieli pełen pogląd na tą sprawę. I wtedy podejmiemy dalsze decyzje.

Corocznie certyfikat z numerem 001 przeznaczony zostanie dla dziecka, które w danym roku urodzi sie pierwsze w Koninie.

Jan Urbański
 


You have no rights to post comments