27.03.2013. Interpelacja w sprawie opłat za wywóz śmieci.

herb

Interpelacja

 Dotyczy: Zmiany Uchwały nr 508 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

          W trakcie ostatniej sesji Rady Miasta Konina w dniu 27.02.2013 zwracałem uwagę na problemy, które może przynieść sposób naliczania opłat za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych. Zwracałem również uwagę na negatywne skutki, które tak sformułowana uchwała może przynieść dla budżetu miasta. W swojej odpowiedzi (BP. 0003.3.2013) stwierdził Pan, że jest otwarty na dyskusję i zmianę modelu opłat, jednak na obecnym etapie każda jego zmiana może wprowadzić zamieszanie i dezorientację.

      Zwracam jednak po raz kolejny uwagę na fakt, że w trakcie rozmów grudniowych, obiecywał Pan przystąpienie do zmiany w/w uchwały w momencie nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa została znowelizowana.

      W związku z powyższym proponuję zmianę uchwały nr 508, w sposób umożliwiający ograniczenie poboru opłat  do 4 osób na gospodarstwo domowe. Takie rozwiązanie choć w częściowy sposób ochroni rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe od gwałtownego wzrostu kosztów utrzymania.

 

Z poważaniem

Jan Urbański

 


You have no rights to post comments