Pytania i wnioski do Prezydenta zadane w trakcie XXXI sesji RMK w dniu: 30.01.2013.(uzupełniona odpowiedź)

Urbański

  1. Lampy oświetlające wszystkie przejścia dla pieszych przy ul.Paderewskiego są nieczynne od wielu miesięcy . Dla odmiany nad Jeziorkiem Zatorze lampy świecą przez całą dobę. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
  2. Przy wszystkich śmietnikach na osiedlu Zatorze stoją pojemniki na odzież używaną z napisami mającymi sugerować cel charytatywny zbiórki. Jaką korzyść ma miasto z ustawienia tych pojemników? 

     

  3. Jak wygląda postęp prac w sprawie aplikowania o środki w ramach programu Infrastruktura i środowisko Działanie 2.2 z przeznaczeniem na rozpoczęcie projektu zagospodarowania terenów pogórniczych w rejonie osiedla Zatorze.
  4. W dniu 24.01.2013 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się spotkanie minister Bieńkowskiej z przedstawicielami województw i miast na prawach powiatu. Tematem było przedstawienia założeń programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzia wsparcia w polityce spójności na lata 2014-2020. Kto reprezentował Konin na w.w. spotkaniu?  W jaki sposób miasto przygotowuje się do skorzystania z tego instrumentu finansowania? Sprawa jest o tyle istotna, że wsparcie ZIT dotyczyć będzie wszystkich tematów które nas interesują, a wyścig po środki wygrać będzie można tylko wtedy, kiedy wcześniej zostaną  przygotowane dobre programy w ramach obszarów funkcjonalnych Konina.
  5. Brak czytelnego oznakowania dróg pożarowych przy wielu budynkach wielokondygnacyjnych na osiedlu Zatorze jak i również w innych punktach miasta, powoduje, że drogi pożarowe są nagminnie blokowane przez parkujące samochody.  Na części dróg pożarowych znaki zostały usunięte. Powoduje to powstanie dużego zagrożenia bezpieczeństwa dla mieszkańców tych budynków. Nie wyobrażam sobie pożaru wieżowca,  do którego nie mogą dojechać jednostki gaśnicze i ratunkowe. Wnoszę więc o powołanie zespołu złożonego z fachowców branżowych administratorów obiektów, który dokona kompleksowego przeglądu bezpieczeństwa budynków wielokondygnacyjnych w Koninie oraz przedstawi wynikające z tego przeglądu opinie i wnioski.
  6. Otrzymałem od Pana Prezydenta odpowiedź w sprawie stanu zatrudnienia pracowników w UM i zakładach budżetowych miasta. Serdecznie dziękuję. Sytuacja wygląda dosyć pozytywnie. Jednocześnie  proszę  o informację. Ile  z zatrudnionych osób w w.w. jednostkach osiągnęło uprawnienia emerytalne i są w dalszym ciągu zatrudnione oraz jak będzie kształtowała się w kolejnych latach rotacja kadr z tytułu nabywania praw emerytalnych. Proszę o rozszerzenie informacji w temacie ilości osób które w kolejnych latach nabędą uprawnienia emerytalne, również o jednostki oświatowe i spółki miejskie. Myślę, że okres 5 letni powinien nam dać już pewien pogląd na sprawę.

Odpowiedź Prezydenta Plik pdf ok.500kB


You have no rights to post comments