Odpowiedź Prezydenta na pytania i wnioski złożone podczas XXIII sesji Rady Miasta Konina w dniu 27.06.2012 r.

konin_herbSzanowny Panie Radny, W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana podczas XXIII sesji Rady Miasta Konina w dniu 27.06.2012 r. Zapytania i wnioski wyjaśniam, co następuje: 1.Sprawa udziału Miasta w Targach Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium. Organizatorem udziału w targach jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który to również ustalił kryteria konkursowe. W roku bieżącym przedstawiały się one następująco:

 

  • Znaczenie projektu dla województwa wielkopolskiego – max 6 pkt.
  • Stan zaawansowania projektu – max 4 pkt.
  • Realizacja projektu w formule PPP – max 2 pkt.

Liczba podmiotów, uczestniczących w Targach została ograniczona do ośmiu beneficjentów. Tematem zgłoszenia Miasta było „Wykorzystanie wód geotermalnych, występujących na terenie Konina”. Projekt ten znalazł się na liście rezerwowej.


2. Sprawa zaawansowania prac na inwestycjach Firm CHEMAT i WAPECO.


W przypadku Firmy Wapeco SP. Z o.o. ukończenie I etapu inwestycji planowane jest na III kwartał 2012 r. Wniosek o pozwolenie na budowę został rozpatrzony pozytywnie. W czerwcu bieżącego roku firma złożyła wniosek o przyłącze energetyczne który jest w trakcie rozpatrywania.
Natomiast firma CHEMAT Sp. Z o.o. zakończyła już I etap inwestycji. II etap jest w trakcie realizacji, a termin jego ukończenia planowany jest na luty 2014 r. (budowa wytwórni spirytusu). Prace przebiegają zgodnie z planem i nie ma zagrożenia niedotrzymania terminu. III etap inwestycji to budowa Biogazowni.


3.Sprawa rozmów z Powiatowym Urzędem Pracy na temat programu, który zminimalizuje skutki prywatyzacji Kopalni.


Miasto Konin jest w ciągłym kontakcie z Powiatowym Urzędem Pracy. Czynione są starania zmierzające do zainteresowania PUP , Konińskiej Izby Gospodarczej i Agencji Rozwoju Regionalnego uruchamianiem różnego rodzaju programów, zachęcających mieszkańców do inwestowania i zakładania własnej działalności. Jeżeli od stron, które negocjują warunki prywatyzacji otrzymam jakieś chociażby podstawowe dane na temat możliwego, negatywnego wpływu tych decyzji na koniński rynek pracy, wtedy zaproponuję również dyskusję na ten temat w Ratuszu. Sprawa ta będzie także omawiana podczas posiedzenia Rady Zatrudnienia PUP w możliwie najbiższym terminie.


4.Sprawa rozbiórki i zabezpieczenia obiektu po Konwarcie.


W decyzji pozwolenia na rozbiórkę Wydział Architektury UM nie mógł ustalić i narzucić konkretnej daty, gdyż inwestor jej nie wskazał. Roboty rozbiórkowe, zgodnie z ustawą z dnia & lipca 1994 r. Prawo budowlane, inwestor może rozpocząć w ciągu trzech lat od daty wydania decyzji. Nie sposób określić czasu ich prowadzenia, gdyż zależy to od wybranego sposobu. Może to być kilkanaście miesięcy, albo kilka tygodni. Na chwilę obecną inwestor dokonał rozbiórki, zgłosił ją do Wydziału Podatków i Opłat (skutkowało to zmianą podatku), uporządkował teren oraz dokonał zgłoszenia do Wydziału Geodezji i Katastru (na mapie sytuacyjnej nie widnieje rozebrana część). Z decyzji pozwolenia na rozbiórkę nie wykonano tylko zabezpieczenia elewacji reklamą i w tym przypadku organem kompetentnym jest organ nadzoru budowlanego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane daje uprawnienia Prezydentowi, jako organowi samorządu powiatowego do udzielenia pozwolenia na budowę i jej zmiany w przypadku zamiaru dokonania istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu. Natomiast od momentu, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna, wszelkie działania wobec inwestora do czasu ich zakończenia należą do kompetencji organu nadzoru budowlanego, który jest organem administracji rządowej. W celu ostatecznego rozwiązania tej sytuacji planuję spotkać się z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. O wynikach spotkania poinformuję Pana odrębnym pismem.


Z wyrazami szacunku. Józef Nowicki


You have no rights to post comments