Odpowiedź Prezydenta Miasta Konina na Interpelację

2mOdpowiedź Prezydenta Miasta Konina na Interpelację  w.s. Poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zatorze w trakcie remontu wiaduktu Briańskiego.

 

BP.0003.15.2011  

Konin, dnia 10.10.2011 r.

 

Pan Jan Urbański
Radny Miasta Konina

 


Szanowny Panie Radny

W odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zatorze oraz budowy łącznika pomiędzy ulicą Torową i Chopina wyjaśniam, że realizacja Pana wniosku nie jest możliwa z kilku względów.
Każda budowa wymaga odpowiedniego przygotowania, począwszy od zabezpieczenia finansowego, rozpisania przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, po dokonaniu uzgodnień formalno-prawnych (zyskanie odpowiednich decyzji, zgód, pozwolenia na budowę). Czynności te pochłaniają najwięcej czasu w procesie budowlanym. Realizacja takiej inwestycji jest procesem budowlanym bardzo złożonym, długotrwałym i kosztownym. Ponadto, plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza zrealizowania przedmiotowej iwestycji drogowej. W planie  tym nie ma wyznaczonego pasa drogowego drogi publicznej i tym samym nie można na tym terenie wybudować drogi, która miałayby służyć przeprowadzeniu publicznego ruchu drogowego.
Dodatkową przeszkodą są tory kolejowe. Miasto, żeby rozpocząć prace musiałoby uzyskać zgodę od PKP na wykonanie drogi i możliwość przejazdu kolejowego w poziomie szyn. Trudno jest powiedzieć, czy PKP w ogóle wydałoby taką zgodę na wykonanie przejazdu kolejowego oraz czy warunki techniczne pozwoliłyby na zaprojektowanie drogi. Przejazd przez tory musiałby być odpowiednio zabezpieczony a cała dokumentacja projektowa uzgodniona z PKP.
Proponowane wykonanie połączenia drogowego nie poprawiłoby płynności ruchu, ponieważ mielibyśmy kolejny przejazd kolejowy z zaporami oraz kolejne skrzyżowanie dróg. Konieczna byłaby także przebudowa ulicy Torowej, przy której są liczne zjazdy do garaży, sklepów i punktów prowadzących działalność gospodarczą.
Rozumiem, że zamknięcie wiaduktu Briańskiego spowoduje utrudnienia dla wszystkich mieszkańców miasta. Wiem, że powstanie wiele utrudnień, jednak jest to konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników obiektu i drogi. Jego wyremontowanie przywróci bezpieczeństwo konstrukcji oraz poprawi płynność ruchu pojazdów.


Z wyrazami szacunku
Józef Nowicki

 

Krótkie słowo komentarza.

W Urzędzie Miasta Prezydent powinien powiesić tablicę z modlitwą widoczną dla wszystkich urzędników : "Boże spraw, żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce"

Jan Urbański


You have no rights to post comments