III sesja Rady Miasta Konina

sesjaTrzecia sesja Rady Miasta Konina zaczęła się w minioną środę (20 grudnia) dość sensacyjnym oświadczeniem radnego Jana Sidora: radny zakwestionował wybory przewodniczących komisji stałych samorządu miejskiego, które odbyły się dwa tygodnie temu. Jego zdaniem radni w czasie wyborów nie zachowali obowiązującej procedury. Prawdopodobnie na następnej sesji Rada Miasta rozpatrzy wniosek radnego Sidora, domagającego się powtórzenia wyborów. Dodajmy, że radny Jan Sidor uczestniczył aktywnie w wyborach przewodniczących komisji. Nieprawidłowości dopatrzył się dopiero w kilka dni po zakończeniu obrad.

 


Podczas sesji radni uzupełnili skład Rady Miasta. W związku z wygaśnięciem mandatów Kazimierza Pałasza i Małgorzaty Waszk, radnymi zostali Józef Rutecki z SLD i Jan Urbański z Platformy Obywatelskiej. Rada stwierdziła także wygaśniecie mandatów Andrzeja Sybisa i Tadeusza Tylaka, których prezydent miasta powołał na swoich zastępców. Ich następcy złożą ślubowanie na kolejnej sesji Rady.

Minione posiedzenie samorządu 5. kadencji było pierwszym, w czasie którego nowi radni podejmowali decyzje gospodarcze.

Rada skierowała apel do premiera Jarosława Kaczyńskiego, by zmienił decyzję ministra skarbu, który postanowił wystawić na licytację Górniczy Dom Kultury "Oskard", stanowiący majątek Kopalni Węgla Brunatnego "Konin". Cena wywoławcza - 2,8 miliona złotych. Radni chcą, by kopalnia "Oskard" przekazała miastu nieodpłatnie.


Poza zmianami w budżecie, radni zdecydowali o przesunięciem funduszy z kilku inwestycji na rok przyszły. Powodem niezrealizowania planowanych kilku inwestycji w tym roku były między innymi przedłużające się procedury przetargowe oraz konieczność dokonania zmiany lokalizacji  pierwotnie planowanych inwestycji.

I jeszcze dwie szczególnie dobre na koniec roku, a właściwie już na nowy rok 2007, wiadomości dla mieszkańców Konina. Rada Miasta zaakceptowała wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o zachowaniu w roku przyszłym dotychczasowych cen za wodę i odprowadzanie ścieków. Decyzja o zachowaniu dotychczasowej taryfy dotyczy także mieszkańców Malińca i Gosławic, którzy w przyszłym roku będą zaopatrywani w wodę z ujęcia centralnego Konin - Kurów. To oznacza dla nich zdecydowana poprawę dostarczanej wody pitnej. Radni zaakceptowali także wniosek prezydenta Kazimierza Pałasza o ustanowienie Podstrefy Konin-Maliniec w Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Podstrefę utworzono na terenach będących własnością miasta i w użytkowaniu wieczystym Aluminium Konin-Impexmetal S.A. W sumie to prawie 8 ha. Terenem w tej strefie zainteresowany jest inwestor, planujący pobudowanie na nim zakładu produkcyjnego. Wartość inwestycji szacowana jest na 90 milionów złotych. Dzięki temu docelowo powstanie - jak argumentował prezydent - około 200 nowych miejsc pracy.

{gallery}sesja3{/gallery}

źródło www.konin.pl