Podsumowanie dotychaczasowej działalności w Radzie Miasta

urbanskiDziałanie w Radzie Miasta to  stała planowa praca nad kolejnymi etapami rozwoju miasta Konina. Każdy kierunek rozwoju powinien być dokładnie przemyślany i poprzedzony planowanym działaniem. Nie jest żadną sztuką bezsensowne wydawanie pieniędzy podatników na rozproszone działania. W rozwoju Konina podstawowym działaniem powinno być doprowadzenie do finansowania inwestycji miejskich poprzez maksymalne zaangażowanie środków zewnętrznych. To z kolei warunkowane jest posiadaniem przez miasto klarownych i czytelnych koncepcji i strategii. Temu celowi poświęciłem w znacznym stopniu moje działania w Radzie Miasta. Poniżej przedstawiam niektóre z prowadzonych przeze mnie działań w mijającej kadencji:

 

W zakresie rozwoju gospodarczego Konina

 • Wprowadzenie do Strategii Rozwoju Konina potrzeby tworzenia Inkubatorów przedsiębiorczości i Parków Przemysłowo Technologicznych. Pierwszy inkubator powstał.
 • Wprowadzenie w Koninie autorskiego Konkursu na Najlepszy Biznesplan Konina. Przeprowadzono dwie edycje konkursu.
 • Rozpoczęcie działań w zakresie powstania lokalnej grupy wspierania finansowania pomysłów biznesowych Biznes Angels Centrum
 • Doprowadzenie do powstania Strategii komunikacyjnej Konina umożliwiającej pozyskiwanie środków Unijnych na zakupy nowego taboru MZK

W zakresie rozwoju turystyki i poprawy zdrowia mieszkańców

 • Uruchomienie autorskiego programu Schudnij z nami w dobrym towarzystwie uruchomienie na własny koszt portalu internetowego programu
 • Doprowadzenie do powstania Koncepcji Zagospodarowania terenów pokopalnianych wokół jeziorka Zatorze. Koncepcja umożliwi pozyskiwanie środków Unijnych na zagospodarowanie pod kątem rekreacji i sportu dla tych terenów.
 • Wspólne działania w radzie w celu uruchomieniu budowy sieci Orlików w Koninie oraz Bulwarów Nadwarciańskich jako elementu Wielkiej Pętli Warty

W zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców mieszkańców

 • Stworzenie na własny koszt portalu społecznościowego Bezpieczny Konin, współpracującego ze służbami zajmującymi się szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców - www.bezpiecznykonin.pl
 • Doprowadzenie do budowy altan ekologicznych na osiedlu Zatorze i w pozostałej części miasta
 • Uruchomienie monitorowania Osiedla Zatorze przy pomocy obrotowej kamery internetowej
 • Doprowadzenie do rozpoczęcia działań w zakresie rozwiązania problemów odchodów pozwierzęcych w mieście oraz zmian w Regulaminie utrzymania porządku w mieście dotyczących m.in. zaśmiecania terenów wokół Ogrodów Działkowych.
 • Budowa oświetlonego chodnika przy przedszkolu nr 11
 • Remont dywanika asfaltowego wokół Zatorza
 • Budowa nowych placów zabaw na osiedlu Zatorze

W zakresie rozwoju intelektualnego mieszkańców (dostęp do internetu)

 • Doprowadzenie do stworzenia koncepcji rozwoju internetu w Koninie umożliwiającej pozyskiwanie środków Unijnych na rozwój infrastruktury internetu szerokopasmowego w mieście.
 • Doprowadzenie do uruchomienia stacji bazowych Wi-Max łączących m.in. dzielnice północne Konina z światłowodową siecią Koman oraz powstawanie kolejnych miejsc bezpłatnego dostępu do internetu w Koninie
 • Uruchomienie autorskiego cyklicznego corocznego konkursu dla studentów na Najlepszą Pracę dyplomową dotyczącą wykorzystania funduszy Unijnych

 

W trakcie swojej pracy w Radzie Miasto złożyłem ponad dwadzieścia interpelacji które dotyczyły istotnych spraw rozwoju Konina. Brałem udział w pracach Trzech komisji Rady Miasta: Komisji Rewizyjnej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej.