V-ta kadencja

Rozwój intelektualny

Rozwój intelektualny mieszkańców

 1. Doprowadzenie do stworzenia koncepcji rozwoju internetu w Koninie umożliwiającej pozyskiwanie środków Unijnych na rozwój infrastruktury internetu szerokopasmowego w mieście.
 2. Doprowadzenie do uruchomienia stacji bazowych Wi-Max łączących m.in. dzielnice północne Konina z światłowodową siecią Koman oraz powstawanie kolejnych miejsc bezpłatnego dostępu do internetu w Koninie
 3. Uruchomienie autorskiego cyklicznego corocznego konkursu dla studentów na Najlepszą Pracę dyplomową dotyczącą wykorzystania funduszy Unijnych

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i warunki życia mieszkańców

 1. Stworzenie portalu społecznościowego Bezpieczny Konin, współpracującego ze służbami zajmującymi się szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców - www.bezpiecznykonin.pl
 2. Doprowadzenie do budowy altan ekologicznych na osiedlu Zatorze i w pozostałej części miasta, budowa nowych placów zabaw
 3. Uruchomienie monitorowania Osiedla Zatorze przy pomocy obrotowej kamery internetowej
 4. Doprowadzenie do rozpoczęcia działań w zakresie rozwiązania problemów odchodów pozwierzęcych w mieście oraz zmian w Regulaminie utrzymania porządku w mieście dotyczących m.in. zaśmiecania terenów wokół Ogrodów Działkowych.
 5. Budowa nowych chodników, parkingów i remonty dróg na Zatorzu, Międzylesiu i Niesłuszu

Gospodarka

Rozwój gospodarczy Konina

 1. Wprowadzenie do Strategii Rozwoju Konina potrzeby tworzenia Inkubatorów przedsiębiorczości i Parków Przemysłowo Technologicznych. Pierwszy inkubator powstał na ul Makowej.
 2. Wprowadzenie w Koninie autorskiego Konkursu na Najlepszy Biznesplan Konina. Przeprowadzono dwie edycje konkursu.
 3. Rozpoczęcie działań w zakresie powstania lokalnej grupy wspierania finansowania pomysłów biznesowych Biznes Angels Centrum
 4. Doprowadzenie do powstania Strategii komunikacyjnej Konina umożliwiającej pozyskiwanie środków Unijnych na zakupy nowego taboru MZK

Turystyka i zdrowie

Rozwój turystyki i zdrowia mieszkańców

 1. Uruchomienie autorskiego programu Schudnij z nami w dobrym towarzystwie, uruchomienie na własny koszt portalu internetowego programu www.schudnij.konin.pl
 2. Doprowadzenie do powstania Koncepcji Zagospodarowania terenów pokopalnianych wokół jeziorka Zatorze. Koncepcja umożliwi pozyskiwanie środków Unijnych na zagospodarowanie pod kątem rekreacji i sportu dla tych terenów.
 3. Wspólne działania w radzie w celu uruchomieniu budowy sieci Orlików w Koninie oraz Bulwarów Nadwarciańskich jako elementu Wielkiej Pętli Warty

Wstęp

urbanskiDrodzy mieszkańcy Konina

Koniec kadencji to czas na podsumowania. Działanie w Radzie Miasta było dla mnie stałą planową pracą nad kolejnymi etapami rozwoju miasta Konina. Zawsze uważałem, że każdy kierunek rozwoju powinien być dokładnie przemyślany i poprzedzony planowanym działaniem. Nie jest żadną sztuką bezsensowne wydawanie pieniędzy podatników na rozproszone działania. W rozwoju Konina podstawowym działaniem powinno być doprowadzenie do finansowania inwestycji miejskich poprzez maksymalne zaangażowanie środków zewnętrznych. To z kolei warunkowane jest posiadaniem przez miasto klarownych i czytelnych koncepcji i strategii. Temu celowi poświęciłem w znacznym stopniu moje działania w Radzie Miasta. W trakcie swojej pracy w Radzie Miasto złożyłem ponad dwadzieścia interpelacji które dotyczyły istotnych spraw rozwoju Konina. Brałem udział w pracach Trzech komisji Rady Miasta: Komisji Rewizyjnej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki i Finansów.