Felieton

Czy warto było się bać?

wkRada Miasta podjęła na wczorajszej sesji uchwałę upoważniającą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012) dla projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina”.

Wapeco rozpocząła budowę w Janowie.

janowmNa terenie Janowa w północnej częsci Konina WAPECO Sp. z o.o. rozpoczęła długo oczekiwaną budowę zakładu wytwarzania hydraulicznych spoiw drogowych oraz dodatków do cementu i zapraw budowlanych. Surowcem do produkcji będą popioły powstające w trakcie spalania węgla brunatnego w konińskich elektrowniach. Zakład docelowo będzie zatrudniał 50-60 pracowników. Moce produkcyjne planowanego w Koninie zakładu mają wynieść 200-300 tys.ton spoiw rocznie.

Elementy projektu zagospodarowania terenów pogórniczych

1Przestawiam skrótowe informacje dotyczące zagospodarowania terenow pogórniczych na osiedlu Zatorze. Tematu o który walczyłem w obecnej kadencji Rady Miasta.  Projektanci w wykonanej koncepcji, uwzględnili większość wniosków złozonych przez mieszkańców naszego miasta. Przypomnę, że konsultacje prowadziliśmy na początku roku zarówno przez Urząd Miasta jak i portale internetowe www.konin.pl www.LM.PL,www.BezpiecznyKonin.pl i www.Wkonin.pl. Tak jak poniżej, może wyglądać straszące obecnie zwałowisko. Teraz czas na analizę, ustalenie kolejnosci realizacji poszczególnych etapów oraz poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania.

Czy nad Koninem będą czuwać Anioły?

Największą przeszkodą w tworzeniu i rozwoju nowych przedsięwzięć biznesowych są problemy finansowe. Można mieć doskonały pomysł na biznes, świetny biznesplan, ale na przeszkodzie do jego uruchomienia staje brak kapitału do jego uruchomienia. Banki i inne instytucje finansujące dosyć opornie udzielają wsparcia nowym przedsięwzięciom, zwłaszcza jeżeli obarczone są jakimś ryzykiem. Wymagają dużych zabezpieczeń, których młody człowiek zaczynający karierę biznesową najczęściej nie ma. Fundusze inwestycyjne nie są również zainteresowane małymi i ryzykownymi przedsięwzięciami. Co więc robić?

Dlaczego nie powstanie drugie źródło ciepła na Starówce. Czy Prezydent złamał ustawę?

ecRada Miasta w dniu dzisiejszym wyraziła swoje stanowisko w sprawie budowy w lewobrzeżnej części Konina drugiego źródła ciepła. Radni poparli stanowisko komisji infrastruktury, która podważyła zasadność budowy elektrociepłowni  na Starówce.  Zdaniem Radnych miasto  powinno skierować swoje wysiłki w kierunku modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecna sieć jest wielokrotnie przewymiarowana.  Powoduje to bardzo wolny przepływ nośnika ciepła i w rezultacie wzrost kosztów cieplej wody i ogrzewania.

Dlaczego w Koninie nie było mozna?

Scania

W dniu dzisiejszym na portalu www.wkonin.pl oraz na blogu www.koninnaszemiasto.blox.pl pojawił się materiał z ostatniej sesji , dotyczący nie przystąpienia Samorządu Konina do konkursu na dofinansowanie działań z WRPO w zakresie zakupu nowych autobusów. Ponieważ temat ten wywołałem na sesji czuję się zobowiązany do przedstawienia dokładniejszych informacji.

Wyzywam na pojedynek

wyzywam-na-pojedynek

Kiedy zostałem poproszony o krótki felieton planowałem napisać coś o gospodarce Konina. Ostatni felieton publikowany na łamach Wirtualnego Konina wywołał bowiem bardzo burzliwą dyskusję. Jednak po krótkim wahaniu postanowiłem zająć się tym razem sprawami bardziej przyziemnymi.

16.06.2009 Prezydent Konina odpowiada.

herbW dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź na Prezydenta Konina na pytania postawione w czasie sesji Rady Miasta w dniu 27.05.2009. Pytania dotyczyły tematyki zawartej w listach mieszkańców Konina przesłanych do Portalu Bezpieczny Konin oraz samowoli w ustawianiu znaków drogowych w mieście, temat był poruszany na naszym forum przez mieszkańców ulicy Wyszyńskiego.  Odpowiedzi w dniu dzisiejszym pozostawię bez komentarza, lekarz zabronił mi się denerwować.

Czy prezydent przestrzega "Katechizmu"?

urbanskiKonin ma swoją strategię rozwoju. To dla prezydenta, radnego czy pracownika samorządowego swoisty ′Katechizm′. Ale czy jest on przestrzegany? Podstawowym instrumentem do realizacji strategii rozwoju jest budżet miasta. Przy jego tworzeniu trzeba dokonywać wyboru i uważać na niebezpieczeństwo niewłaściwego podziału środków. To taka huśtawka, na której nietrudno o zachwianie równowagi.