Program 2014

Jan Urbański

Drodzy mieszkańcy


Konin wybudowano na bazie przemysłu paliwowo-energetycznego. Niestety, zasoby węgla w naszym regionie się kończą. I na to nikt nie ma wpływu. Dlatego dzisiaj musimy dać miastu nowy impuls do rozwoju. Konin przyszłości powinien stać się nowoczesnym przyjaznym miastem, szansą i rzeczywistą alternatywą dla ludzi w każdym wieku, miastem młodych i miastem usług dla mieszkańców którzy zakończyli swą aktywność zawodową, a chcą być aktywni życiowo. Powinien być miastem przemysłu, małego i średniego biznesu oraz miastem usług dla obywateli. Działania samorządu skierowane na rozwój miasta Konina muszą być wielokierunkowe. Istnieją trzy zakresy koniecznych ściśle ze sobą powiązanych i wzajemnie się zazębiających działań, które będą stanowiły w przyszłości o randze i atrakcyjności miasta. O takie działania będę zabiegał. Również moja dotychczasowa praca w Radzie Miasta takim działaniom była podporządkowana.

 

 

 


 ZAKRES 1. PRACA, INWESTOR, EDUKACJA.


Wysoki poziom bezrobocia oraz niski wskaźnik przedsiębiorczości to najważniejsze problemy Konina. Musimy w bardzo krótkim okresie czasu zintensyfikować rozwój gospodarczy Konina, postawić na rozwój sektora MSP oraz mikroprzedsiębiorstw. Musimy tworzyć sprzyjający klimat inwestycyjny oraz zabiegać o nowych inwestorów. Jednak przede wszystkim stawiać na lokalny biznes, na potencjał i wiedzę mieszkańców Konina. Przedsiębiorcy i mieszkańcy muszą stać się partnerami władz samorządowych, a nie jedynie petentami płacącymi podatki. Ogromny kapitał, którym jest wiedza i potencjał intelektualny mieszkańców, powinien zostać wykorzystany do tworzenia nowych miejsc pracy. Potencjał ten drzemie w mieszkańcach miasta wszystkich grup wiekowych. Należy go jedynie pobudzić. Zadaniem samorządu jest wypracowanie mechanizmów wspierających i ułatwiających rozwój przedsiębiorczości lokalnej, jak i pozyskanie inwestorów zewnętrznych.


ZAKRES 2. DOM I WŁASNE MIESZKANIE W ŁADNYM, DOBRZE SKOMUNIKOWANYM I BEZPIECZNYM OTOCZENIU.


Własne mieszkanie dla maksymalnej ilości mieszkańców oraz rozwój mieszkalnictwa w Koninie to kolejne z podstawowych zadań Samorządu w najbliższych latach. Samorząd Konina musi prowadzić zdecydowane działania w tym kierunku. Łatwość pozyskania taniego  mieszkania, w ładnym otoczeniu, to również zachęta dla potencjalnych inwestorów. W tym celu należy tworzyć zarówno warunki dla rozwoju budownictwa wielomieszkaniowego oraz jednorodzinnego na terenie miasta. Z mojej inicjatywy przygotowywany jest w Koninie „Program taniego budownictwa w formie nadbudów budynków wielorodzinnych”. Dzięki niemu wielu mieszkańców Konina będzie mogło pozyskać dużo tańsze mieszkania niż obecnie oferowane na rynku. Tej tematyki zamierzam w Radzie Miasta pilnować. Podejmę również zdecydowane działania w zakresie stworzenia wygodnej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej w mieście.


ZAKRES 3 . ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, WYPOCZYNEK I REKREACJA


Konin może stać się atrakcyjnym i konkurencyjnym w stosunku do innych miast i miejscowości miejscem do zamieszkania. Dla osiągnięcia tego celu Samorząd Konina musi w dużo większym stopniu zadbać o rozwój i tworzenie bezpiecznych miejsc wypoczynku i pełnego zakresu rekreacji, aby mieszkańcy Konina nie musieli szukać wypoczynku poza miastem. Jednym z takich elementów jest mój autorski program „Parki Ojców”, czy siłownie terenowe dla mieszkańców wszystkich osiedli. Należy również w większym stopniu zadbać o rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkaniec miasta, podobnie jak przedsiębiorca, nie powinien być dla Samorządu petentem lecz partnerem. Będę  więc kontynuował swoje  działania w zakresie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, które stanie się docelowo współgospodarzem Konina.


Z poważaniem. Jan Urbański