Pytania i wnioski z XXXIV Sesji RM 24.04.2013r.

Jan UrbańskiWniosek jest kontynuacją tematu kompleksowego przeglądu bezpieczeństwa budynków wysokokondygnacyjnych  w Konine. W odpowiedzi otrzymałem informację, że oznakowanie dróg pożarowych zostało uzupełnione a jednostki Straży Pożarnej nie napotykają na jakiekolwiek trudności w poruszaniu się po drogach w Koninie. Wynika z tego, że kontrole dojazdów do obiektów wysokokondygnacyjnych na osiedlu Zatorzu były prowadzone w godzinach porannych, kiedy znaczna część mieszkańców przebywa w pracy . Problem jednak zaczyna się w godzinach popołudniowych. Samochody nagminnie parkują na drogach pożarowych prowadzonych do obiektów wysokokondygnacyjnych. W związku z powyższym wnioskuję o spowodowanie zaostrzenia kontroli w tym zakresie.

 


2. Mam liczne sygnały od mieszkańców osiedla Zatorze szczególnie mieszkańców ulicy Chopina, dotyczące nagminnego zakłócania ciszy nocnej i porządku publicznego w obrębie wyjścia z tunelu na osiedle Zatorze. Mieszkańcy tego rejonu czują się zagrożeni. Zjawisko nasila się w sposób ewidentny z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę w godzinach nocnych. W związku z powyższym proszę o spowodowanie objęcia tego rejonu szczególną kontrolą, zarówno przez SM jak i Policję.
 

3. Proszę o określenie harmonogramu remontów zniszczonych w okresie zimowym ulic w naszym mieście. Proszę również o jak najszybsze przeprowadzenie remontu ulicy Szymanowskiego w której dziury siegają już głębokości 0,5 m, a jest to ulica o znacznym natężeniu ruchu.


Komentarze   

#1 Moni 2013-05-01 09:21
Ulica Chopina wygląda jak sitko, a tam jest największe natężenie ruchu na Zatorzu

You have no rights to post comments