Odpowiedź Prezydenta na Interpelację w sprawie ograniczenia wysokości opłat za wywóz śmieci

herbPoniżej odpowiedź Prezydenta Miasta Konina na Interpelację w sprawie: "Zmiany Uchwały nr 508 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik", którą w imieniu klubu PO złożyłem w trakcie sesji w dniu 27.03.2013.

 

BP.0003.7.2013                                                                                            Konin, dnia 10.04.2013 r

 

                                                                                          

                                                                           Pan   Jan Urbański

                                                                                              Radny Miasta Konina

                                                                      

 

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację, dotyczącą zmiany Uchwały Rady Miasta Nr 508 informuję, że obecnie trwają prace nad projektem Uchwały Rady Miasta pod roboczą nazwą Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych z terenu miasta Konina „Karta Rodzinna 3+”. Projekt zakłada wprowadzenie dla rodzin wielodzietnych ulg i zniżek
w zakresie korzystania z komunikacji miejskiej, obiektów sportowych i kulturalnych oraz opłat za odbiór nieczystości. Jak już wspomniałem prace nad projektem tej uchwały jeszcze trwają i trudno jest mi w tej chwili złożyć jednoznaczną deklarację co do ostatecznego zakresu ulg i zwolnień. Jestem przekonany o słuszności podjętych działań i mam nadzieję, że doprowadzą one do zauważalnej poprawy sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych
w naszym mieście. 

 

 

Do wiadomości:

1.Przewodniczący Rady Miasta


You have no rights to post comments