Pytania i wnioski z XXXIII Sesji RM 27.03.2013r.

Jan urbańskiUlica Paderewskiego to jedna z najbardziej niebezpiecznych ulic na terenie Konina. Pomimo znaków ograniczających prędkość oraz okresowemu ustawianie przy tej ulicy fotoradarów, kierowcy nie zachowują na niej bezpiecznej prędkości. Spowodowane jest faktem iż jest to droga czteropasmowa. W związku z bardzo dużym zagrożeniem wypadkowym na przejściach dla pieszych przy tej ulicy,  wnioskuję o wymalowanie przed przynajmniej dwoma najbardziej niebezpiecznymi przejściami poziomych zwalniaczy drogowych.

 

 

W trakcie sesji styczniowej wnioskowałem  o powołanie zespołu złożonego z fachowców branżowych i administratorów obiektów, który dokona kompleksowego przeglądu bezpieczeństwa budynków wielokondygnacyjnych w Koninie oraz przedstawi wynikające z tego przeglądu opinie i wnioski. Zgodnie  z odpowiedzią Prezydenta taki zespół miał zostać powołany. Prosze o informację o efektach pracy tego zespołu.
 


Również na sesji styczniowej zwróciłem uwagę na rozstawione pojemniki do zbiórki odzieży używanej z napisami mającymi sugerować cel charytatywny zbiórki. Zadając pytanie jaką korzyść ma miasto z ustawienia tych pojemników.  Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że miasto nie wydawało zgody na ustawienie tych pojemników. Ponadto SM oraz Wydział Drogownictwa przeprowadzi wizję w celu ustalenia lokalizacji pojemników oraz w przypadku ustawienia tych pojemników na terenie miasta zostaną podjęte czynności formalno-prawne. Pojemniki pojawiły się również w innych częściach Konina i niewątpliwie częsć z nich stoi na terenie należącym do miasta. W związku z powyższym pytanie brzmi jakie są efekty pracy zespołu kontrolnego?

 

Na terenie Konina pojawia się coraz więcej reklam stojących na miejscach parkingowych w róznych częściach miasta. W centrum miasta przy Alejach 1-szego Maja od kilku miesięcy stoją dwa zdezolowane samochody, które mają na dachach zamontowane plansze reklamowe. Przy wjeździe od strony Przemysłowej na Paderewskiego, na wysokości garaży stoi naprzemiennie 5 lawet reklamowych. W innej części miasta notorycznie ustawiany jest Trabant z reklamą na dachu. Mam w związku z powyższym pytanie, czy miasto wyrażało zgodę na taką formę reklamy, a jeżeli nie to w jaki sposób zamierza temat tych współczesnych wozów Drzymały rozwiązać.

 


Dwa dni temu na stronie BIP UM pojawiła się informacja o nierozstrzygnięciu przetargu na opracowanie dokumentacji, na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach projektu pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie. Jednocześnie Konin aplikuje w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego o Środki w kwocie 12,5 mln zł na Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrebie Konin - Międzylesie (POIG/6.2.2 EFRR). Pytanie brzmi czy brak projektu nie wpłynie negatywnie na proces konkursowy.

 

W roku 2007 Rada Miasta podjęła dwie uchwały zwalniające z podatku od nieruchomości które miały za zadanie pobudzanie rozwoju gospodarczego miasta Konina. Mam tu na myśli uchwałę nr 140 w sprawie udzielania przez miasto Konin pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz uchwałę 142 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe  miejsca pracy na terenie Miasta Konina. Sytuacja gospodarcza Konina jest w dalszym ciągu bardzo trudna, w związku z powyższym należy dostosować te uchwały do obecnych realilów gospodarczych, np. poprzez zmniejszenie wymaganej liczby stworzonych miejsc pracy dla uzyskania zwolnienia podatkowego. Problem jest jednak bardziej złożony. Uchwały te zostały podjęte na podstawie Rozporządzenień Rady Ministrów z 2007 roku których ważność wygasa z końcem roku bieżącego, w przypadku Rozporządzenia w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości,stanowiacych regionalna pomoc inwestycyjną. Ważność drugiego rozporządzenia w sprawie pomocy de-minimis wygaśnie w połowie przyszłego roku. Powstaje problem prawny. Czy jeżeli zmienimy obecnie istniejące uchwały o nr. 140 i 142 jeszcze przed wygaśnięciem okresu obowiązywania istniejących rozporządzeń, to podjęte uchwały zachowają moc prawną po wygaśnięciu rozporządzeń. Zdania prawników z którymi rozmawiałem na ten temat są niejednoznaczne. W związku z powyższym proszę o opinię prawną dotyczącą tego tematu.

 


You have no rights to post comments