Pytania i wnioski z XXVIII SESJI RADY MIASTA KONINA, z dn.28.11.2012r.(uzupełnione o odpowiedź Prezydenta)

Jan UrbańskiNa Zatorzu budowana jest stacja paliw bez wydania pozwolenia na budowę. Chciałem się dowiedzieć, jak wygląda sprawa pozwolenia, czy inwestor zwracał się o pozwolenie na budowę? Czy zostało wydane? Kiedy zostanie wydane? Jeżeli jest to samowola budowlana, kiedy Miasto zwróci się do PINB o nakaz rozbiórki. Pytanie jest o tyle istotne, że zostałem poinformowany o wniosku złożonym pięć lat temu przez pewnego inwestora na budowę stacji paliw na Zatorzu,  który został rozpatrzony negatywnie ze względu na uwarunkowania środowiskowe.

 

 

  • W przyszłym miesiącu będziemy obchodzić 150-tą rocznicę Powstania Styczniowego. Jakie Miasto ma plany dotyczące obchodów tej rocznicy?
  • Pytanie o zatrudnienie. Proszę o informację jak w kolejnych latach od 2009 do 2012 zmieniało się zatrudnienie w Urzędzie Miejskim i zakładach budżetowych.
  • Kolejne pytanie, a może wniosek. W Koninie tereny inwestycyjne prawidłowo przygotowane będziemy mieli powiedzmy za parę lat, natomiast istnieje bardzo dużo terenów inwestycyjnych, których Miasto nie jest właścicielem. Mam tu na myśli duże konińskie zakłady pracy – Huta Aluminium, FUGO, Elektrownia czy nawet zakłady pracy leżące obok Konina – Kopania Konin itp. Te firmy posiadają potężne tereny inwestycyjne i najczęściej są to tereny dobrze uzbrojone. Myślę, że Miasto powinno wystąpić do tych zakładów pracy z propozycją, żeby przekazały informacje dotyczące tych terenów, a Miasto opracowałoby wspólną ofertę, przedstawiając ją np. na stronie internetowej Miasta.

Odpowiedź Prezydenta plik pdf

 


You have no rights to post comments