Wnioski przyjęte i odrzucone na rok 2013

sesPoniżej pełna lista wniosków budżetowych które złożyłem do budżetu na rok 2013. Lista zawiera zarówno wnioski przyjęte do realizacji w roku 2013 jak i odrzucone. Jest również inna dobra wiadomość dla mieszkańców. Pojawiła się możliwość aplikowania o środki pozabudżetowe na obszary zdegradowane przemysłowo i miasto taką aplikację zamierza złożyć. Umożliwi to rozpoczęcie projektu pod nazwą "Zagospodarowanie terenów pogórniczych na osiedlu Zatorze" Ale o tym napiszę więcej po złożeniu aplikacji.

 

 

Zakup 20 szt. ulicznych lamp solarnych - 100 000 zł
Zakupione lampy należy zamontować wokół jeziorka Zatorze oraz w innych punktach miasta, w których ciągnięcie linii energetycznej jest nieuzasadnione ekonomicznie. Istnieje możliwość importu tego typu oświetlenia bezpośrednio od producentów za cenę przynajmniej dwukrotnie niższą od oferowanej przez krajowych pośredników.
Wniosek przyjęty do realizacji w 2013 r. na kwotę 100.000 zł (10 lamp zostanie  zamontowanych przy Jeziorku Zatorze, (rezerwa budżetowa).


Rezerwa 1% budżetu miasta na stworzenie budżetu obywatelskiego – do dyspozycji mieszkańców Konina (inicjatywy inwestycyjne do realizacji ze środków budżetu obywatelskiego będą mogli zgłaszać mieszkańcy Konina poprzez Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkańców, organizacje pozarządowe itp.)
Wniosek rozpatrzony negatywnie. Realizacja możliwa po uchwaleniu strategii na lata 2015-2020.


Siłownia terenowa - koszt 50.000 zł – siłownia umożliwi całoroczne korzystanie z urządzeń - przewidywana lokalizacja  Zał. 1 (3)
Wniosek przyjęty do realizacji w 2013 r. (rezerwa budżetowa). Proponowana  
lokalizacja przy Jeziorku Zatorze


Projekt pod roboczą nazwą „Park ojców” – koszt 7.000 zł (przygotowanie terenu, druk certyfikatów, tabliczki, materiał nasadzeniowy  itp.)
Wniosek przyjęty do realizacji w 2013 r. (rezerwa budżetowa).
Proponowana lokalizacja – Park 700-Lecia.

Dokończenie ścieżki spacerowej wokół jeziorka Zatorze – koszt 600.000 zł (Zał. 2).
Wniosek przyjęty do realizacji w 2013 r (z rozliczenia roku 2012)


Łącznik chodnikowy pomiędzy przystankiem MZK na ul. Paderewskiego a Galerią nad Jeziorem (załącznik nr 1) – łącznik prowadzi od przystanku MZK do istniejącego chodnika wzdłuż jeziorka Zatorze – koszt 70.000 zł
Wniosek rozpatrzony negatywnie. Po rozmowie z Prezydentem uzgodniliśmy, że w ramach punktu wcześniejszego ten odcinek  zostanie również wykonany

System wizualnej transmisji z sali ratuszowej – koszt 50.000 zł
Wniosek rozpatrzony negatywnie.

Zakup 1500 m2 kostki brukowej dla potrzeb osiedla Zatorze – koszt 45.000 zł
Wniosek rozpatrzony negatywnie. Możliwe złożenie wniosku w ramach środków zaplanowanych w budżecie na zakup kostki brukowej (po spełnieniu wymaganych warunków).

Budowa dwóch placów zabaw  na Osiedlu Zatorze – koszt 80.000 zł
Wniosek rozpatrzony negatywnie.

Współfinansowanie  remontu Osiedlowego Domu Kultury zlokalizowanego na Osiedlu Zatorze, z którego korzystają mieszkańcy Konina – koszt 50.000 zł Wniosek rozpatrzony negatywnie. Obiekt jest własnością Spółdzielni.

Zabezpieczenie środków finansowych na nasadzenia terenów zielonych na osiedlu Zatorze – koszt 20.000 zł
Wniosek rozpatrzony negatywnie. Bezkosztowe nasadzenia możliwe są, jako rekompensata, wynikająca z decyzji administracyjnych Wydziału Ochrony Środowiska.

Uwzględnienie rozliczeń finansowych za niedostarczenie lokali socjalnych -Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze.
Wniosek rozpatrzony negatywnie. Rozliczenia te negocjowane są na bieżąco.


You have no rights to post comments