Wnioski budżetowe na rok 2013

Jan Urbański

W dniu dzisiejszym mija termin składania wniosków, z propozycjami uwzględnienia w budżecie Miasta Konina na rok 2013 propozycji  wydatków zgłaszane przez radnych. W swoich propozycjach uwzględniłem zarówno propozycje własne jak i wszystkie wnioski zgłaszane mi w roku bieżącym przez mieszkańców naszego miasta. Lista poniżej.

 

 

Konin, 25.09.2012

Jan Urbański

Radny Miasta Konina

 

 

Pan

Józef Nowicki

Prezydent Miasta Konina

 

 

Proszę o uwzględnienie w budżecie miasta Konina na rok 2013 poniższych pozycji.

 1. Zakup 20 szt. ulicznych lamp solarnych kwota 100 000 zł.
  Zakupione lampy proponuję zamontować wokół jeziora Zatorze oraz w innych punktach miasta w których ciągnięcie linii energetycznej jest nieuzasadnione ekonomicznie. Istnieje możliwość importu tego typu oświetlenia bezpośrednio od producentów za cenę przynajmniej dwukrotnie niższą od oferowanej przez krajowych pośredników. 
 2. Rezerwa 1% budżetu miasta na stworzenie budżetu obywatelskiego – do dyspozycji mieszkańców Konina (inicjatywy inwestycyjne do realizacji ze środków budżetu obywatelskiego będą mogli zgłaszać mieszkańcy Konina poprzez Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkańców, organizacje pozarządowe itp.)
 3. Siłownia terenowa – koszt 50 tys. zł –siłownia umożliwi całoroczne korzystanie z urządzeń - przewidywana lokalizacja  Zał. 1 (3)
 4. Projekt pod roboczą nazwą „Park ojców” - 7 tys. zł (przygotowanie terenu, druk certyfikatów, tabliczki materiał nasadzeniowy  itp.) – środki umożliwią na wiosnę 2013 uruchomienie projektu, który może stać się elementem nowej tradycji w Koninie, elementem promocji miasta, a jednocześnie w sposób pośredni wiązać będzie mieszkańców Konina ze swoim miastem.
 5. Dokończenie ścieżki spacerowej wokół jeziorka Zatorze – Koszt do oszacowania (Zał. 2). Ścieżki czekają na dokończenie od kilku lat.
 6. Łącznik chodnikowy pomiędzy przystankiem MZK na ul. Paderewskiego a Galerią (załącznik nr 1) – łącznik prowadzi od przystanku MZK do istniejącego chodnika wzdłuż jeziorka Zatorze – Koszt do oszacowania.
 7. System wizualnej transmisji z Sali ratuszowej – 50 tys. zł – System umożliwi transmisję video on-line z obrad sesji Rady Miasta Konina oraz ze wszystkich uroczystości i spotkań odbywających się w Ratuszu.
 8. Przyłączenie i Domu Kultury do sieci miejskiej Koman 120 tys. zł. .Przyłącza umożliwią finalizowanie wpięcia w sieć globalną instytucji miejskich, zgodnie z istniejącą Koncepcją rozwoju Internetu w Koninie.
 9. Zakup 1500 m2 kostki brukowej dla potrzeb osiedla Zatorze - 45 tys. zł. - Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze
 10.  Budowa 2-ch placów zabaw  na Osiedlu Zatorze – 80 tys. zł
 11. Współfinansowanie  remontu Osiedlowego Domu Kultury zlokalizowanego na Osiedlu Zatorze, z którego korzystają mieszkańcy Konina - 50 tys. zł
 12. Zabezpieczenie środków finansowych na nasadzenia terenów zielonych na osiedlu Zatorze – 20 tys. zł
 13. Uwzględnienie rozliczeń finansowych za nie dostarczenie lokali socjalnych -Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze

 

 

Z poważaniem: Jan Urbański

  

Załącznik 1.

 

Łącznik chodnikowy pomiędzy przystankiem MZK na ul. Paderewskiego a Galerią oraz proponowana lokalizacja siłowni terenowej.

 

 Zatorze

 

 1. Proponowany łącznik chodnikowy
 2. Przystanek MZK
 3. Proponowana lokalizacja siłowni terenowej

 

Załącznik 2

 

 zatorze2

 

Odcinek niedokończonej ścieżki spacerowej wokół jeziorka Zatorze.


You have no rights to post comments