Pytania i odpowiedzi Prezydenta z XXIV sesji Rady Miasta Konina z dnia 9.08.2012 r

Urbański1.Panie Prezydencie. Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zwrócił się do Samorządu Konina z propozycją zakupu akcji tej spółki, w związku z powyższym pytanie jaka jest wysokość udziałów miasta w Agencji i jakie jest stanowisko Prezydenta w sprawie zwiększenia swoich udziałów w ARR?
2.Jakie są możliwości nieodpłatnego przekazywania terenów będących własnością miasta, osobom fizycznym lub prawnym. Pytanie zadaję w celu rozpoznania dodatkowych możliwości zachęcania potencjalnych inwestorów do inwestowania w Koninie. Mam tu na myśli np. opracowanie programu pod roboczą nazwą "Zarobiłeś za granicą zainwestuj w Konine". Czy przekazywania np. 1m2 gruntu w ramach "Parku Ojców" (symboliczne związanie nowo narodzonych dzieci z naszym miastem).
Szanowny Panie Radny,W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana podczas XXIV sesji Rady Miasta Konina w dniu 9.08.2012 r. Zapytania i wnioski informuję:

 1.  Udziały Agencji Rozwoju Regionalnego.
  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspiera przedsiębiorczość w Koninie i subregionie konińskim poprzez realizację projektów, związanych z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności. Działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez realizację usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych oraz udzielanie dotacjo. Obecnie struktura akcji ARR przedstawia się następująco:

  arr


  Agencja Rozwoju Regionalnego poinformowała Miasto Konin, że w związku z zamiarem zbycia akcji spółki przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, istnieje możliwość zakupu akcji ARR S.A. w ilości 150 szt. O łącznej wartości 150.000 zł. Propozycja ta była przedmiotem obrad Kierownictwa Urzędu Miejskiego w dniu 23.08.2012. Uznano, że dodatkowe zaangażowanie kapitałowe Miasta Konin, w większym niż dotychczas zakresie, nie umocni w znaczący sposób pozycji Miasta w strukturze akcjonariuszy oraz nie będzie miało istotnego wpływu na efektywność podejmowania działań przez ARR. W związku z powyższym podjęto decyzję, że Miasto Konin nie dokona zakupu proponowanych akcji Agencji.
 2. Możliwość nieodpłatnego przekazania gruntu osobie fizycznej lub prawnej.
  Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami ( z zastrzeżeniem wyjątków), nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem obrotu np. sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd. Z kolei nieodpłatne przekazanie nieruchomości może nastąpić tylko w ramach partnerstwa publiczno prywatnego, lub gdy jest przedmiotem darowizny na cele publiczne.
  W związku z powyższym nieodpłatne przekazanie osobie fizycznej gruntu stanowiącego własność Miasta Konina jest niemożliwe.


Z wyrazami szacunku
Józef Nowicki


Komentarze   

#1 Arsen 2012-08-30 07:06
Miasto może akcje by kupiło, na przeszkodzie stoi jednak chyba spółka Nuavaro :lol:
#2 saxon 2012-09-27 22:22
Nuvarro to całkowicie inny profil dzialania :P

You have no rights to post comments