Pytania i wnioski zgłoszone podczas XXIII sesji Rady Miasta Konina w dniu 27.06.2012 r.

Rada1.Uciekła nam kolejna okazja pozyskania inwestorów dla miasta Konina. W październiku odbędą się coroczne Targi Inwestycyjne EXPO REAL w Monachium. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił tradycyjnie nabór wniosków na udział samorządów i spółek samorządowych  w tych targach. Konińska aplikacja uzyskała niestety tylko 6 punktów i została odrzucona. Jaki był powód odrzucenia naszej aplikacji i z jakim projetem miasto startowało w naborze?

 

2.Jak wygląda stan zaawansowania prac na inwestycjach firm Wapeco SP. Z o.o. oraz CHEMAT Sp. Z o.o., oraz kiedy nastąpi zakończenie tych inwestycji.

3. Sprawa kolejna dotyczy prywatyzacji Kopalni Konin. czy Pan Prezydent jako Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia, posiada już jakieś informacje dotyczące wpływu prywatyzacji kopalń na koniński rynek pracy. Czy  podjął Pan już jakieś działania lub rozmowy z Powiatowym Urzędem Pracy w temacie stworzenia programu, który mógłby się przyczynić do zminimalizowania skutków prywatyzacji na ten rynek.


4. Sprawa kolejna dotyczy straszącego mieszkańców Konina i przejezdnych obiektu po Konwarcie. Z informacji uzyskanych od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynika, że za obecny stan rzeczy odpowiadają urzędnicy Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego. Okazuje się bowiem, że w trakcie wydawania pozwolenia na rozbiórkę nie określili terminu jej zakończenia. Powoduje to, że obiekt może straszyć mieszkańców przez kolejne lata. Jednocześnie zwracam uwagę, że zgodnie z pozwoleniem, budynek powinien zostać zabezpieczony od strony ul Przemysłowej reklamami. Takiego zabezpieczenia nie ma. W związku z powyższym proszę o podjęcie poprzez podległe służby odpowiednich kroków majacych na celu rozwiązanie tego problemu.

 


You have no rights to post comments