Pytania i wnioski z XXI sesji Rady Miasta Konina w dniu 23.05.2012 r.

radaPierwsze pytanie dotyczy strony internetowej miasta Konina konin.pl. Co prawda pytałem już o tą stronę na poprzedniej sesji, otrzymując odpowiedź. Jednak w związku z tym że w temacie strony mam interwencje firm, które składały oferty na jej utworzenie, chcę pewne rzeczy uściślić. W związku z powyższy zapytam jakie były kryteria wyboru ofert na wykonanie tej witryny. Poinformowano mnie bowiem, że były złożone oferty na kwoty poniżej 10.000 zł. Miasto zapłaciło za stronę 18.000 zł. Może nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że strona zbudowana jest na systemie CMS Conteo dostępnym w Internecie bezpłatnie.

Cała wartość włożona w tą stronę po stronie wykonawcy, to była templatka strony (wygląd) i przerzucenie bazy danych. Taką stronę mógł założyć każdy średnio wykształcony wykształcony informatyk Urzędu Miejskiego w ramach obowiązków służbowych.

Kolejne pytanie jest skierowane do Prezydenta Waszkowiaka. Ostatnio pojawiły się informacje o wizycie w Koninie delegacji z Chin. W związku z powyższym pytanie, jakie są efekty tej wizyty oraz czy są jakieś informacje odnośnie oferty terenu inwestycyjnego, który zaproponowaliśmy producentowi LCD z Chin.

Kolejna sprawa, która budzi niepokój mieszkańców, to problem który bezpośrednio nie podlega kompetencjom Prezydenta, natomiast istnieją ścieżki pośrednie.Sprawa dotyczy bowiem bezpieczeństwa mieszkańców związanego z niezabezpieczonym obiektem po Konwarcie. Kilka dni temu był u mnie znajomy, który jest specjalistą aerodynamiki. Obserwując obiekt Konwartu  stwierdził, że przy wietrze o prędkości powyżej 120 km/h z kierunku zachodniego może nastąpić zgodnie z prawem Bernoulliego, zerwanie konstrukcji dachowej i przerzucenie jej na obiekty leżące poza Konwartem, czyli na ulicę Okólną. Elementy dachu mogą zostać przeniesione również na tory kolejowe. Wyobraźmy sobie, co się stanie, jeśli będzie przejeżdżał tamtędy akurat pociąg. Wiatry zachodnie w naszym regionie nie są rzadkością. Generalnie takie silne wiatry, to zjawisko rzadkie występujące raz na 10 lat, natomiast możemy się takiego zjawiska jednak spodziewać. Tak więc prośba skierowana do Wydziału Prawnego, o poszukanie metod na to, żeby inwestora który nabył budynek, przymusić do jego zabezpieczenia lub do rozpoczęcia tam jakiejś działalności. Wiem, że to jest trudne, ale musimy jakiejś ścieżki prawnej poszukać.

Następna sprawa jest powiązana z sytuacją, którą zaistniała obecnie w naszym regionie. Prywatyzacja KWB Konin i KWB Adamów. Ja już wielokrotnie zwracałem Prezydentowi Pałaszowi uwagę, że do tej prywatyzacji dojdzie prędzej czy później i Miasto musi do niej się przygotować. Panie Prezydencie, zwracałem również na to zagrożenie uwagę w ubiegłym roku, w trakcie dyskusji na temat bezrobocia. Nie jest dla nikogo nowością fakt, że każda prywatyzacja, bez wzgledu na to jak w firmach prywatyzowanych został przeprowadzony wcześniej program restrukturyzacyji, będzie prowadziła do pewnych zwolnień. Nastąpi to choćby na skutek synergii przy połączeniu dwóch podmiotów np. kopalń, czy stworzeniu potrójnego podmiotu z PAK-iem. Czy Pan, jako Przewodniczący Rady Zatrudnienia PUP jest w stanie włączyć się do tego etapu prywatyzacji.Czy ma Pan przygotowany jakiś plan złagodzenia skutków tej prywatyzacji dla konińskiego rynku pracy.

Sprawa kolejna, tu może trochę pomogę w zakresie zwalczania bezrobocia. W poprzedniej kadencji zaproponowałem w tym temacie wprowadzenie w Koninie cyklicznego corocznego konkursu na najlepszy biznes plan Konina. Przeprowadzone zostały dwie edycje konkursu jednak miasto z niego  zrezygnowało, ponieważ głównym problemem było finansowanie zwycięskich biznes planów. W tej chwili sytuacja się lekko poprawiła, są programy zewnętrzne umożliwiające bezrobotnym rozpoczynanie działalności gospodarczej  Natomiast Panie Prezydencie chciałbym zainspirować Pana do innego pomysłu, a mianowicie do uruchomienia w Koninie znanego na świecie i znanego już w Polsce od kilku lat projektu Business Angels. Co to są Aniołowie Biznesu. To grupa inwestorów, przedsiębiorców, którzy w momencie otrzymania jakiegoś ciekawego biznes planu podejmują się finansowania tej inicjatywy z własnych środków, czerpiąc w zamian za to później określone korzyści.Dodatkową wartością dodaną tutaj jest to, że  występują oni również w roli mentorów w trakcie wdrażania pomysłu. Może w takiej małej formie, Panie Prezydencie, zachęcić w ramach naszej Krajowej Izby Gospodarczej konińskie firmy do stworzenia takiego programu i rozpoczęcia takiej działalności. Jeżeli w tym temacie będą do rozwiązania jakieś techniczne sprawy, to ja chętnie pomogę.

Sprawa kolejna, to sprawa gospodarcza. Ja bym prosił, żeby Urząd Miejski przeanalizował sprawę emisji obligacji. W poprzedniej kadencji proponowałem emisję obligacji komunalnych, ten pomysł upadł, chociaż jak analizuję wysokość kosztów kredytów i kosztów emisji obligacji, to może szkoda, że upadł. Natomiast jest takie źródło finansowania, z którego jak na razie niewiele miast korzysta, a mianowicie emisja obligacji przychodowych. Obligacje przychodowe jak wiemy nie są wliczane w wysokość wskaźników zadłużenia. Z tego względu, że są w zasadzie wykupowane od razu przez banki. Prośba, więc aby do tego tematu podejść, bo jest to jak się wydaje, faktycznie doskonałe źródło finansowania inwestycji komunalnych.

Dziękuję bardzo.”


You have no rights to post comments