25.04.2012 Pytania i wnioski z XX Sesji RM

sesja

Powstała nowa strona Urzędu Miasta w Koninie. Strona o bardzo ładnej szacie graficznej. Strona, która niewątpliwie będzie jeszcze udoskonalana. W związku z uruchomieniem strony mam pytanie. Jakie są całkowite koszty utworzenia strony łącznie z jej adaptacją dla potrzeb miasta, uruchomieniem, przerzuceniem bazy danych, szkoleniami itp. O cenę pytam dlatego, ponieważ strona ta powstała na bazie CMS-a Conteo. Conteo (klon dawnego Typo) to oprogramowanie rozpowszechniane w sieci globalnej do nieodpłatnego korzystania  na na licencji GNU LESSER.

  1. Niedawno miasto zamieszczało na swoim portalu informacyjnym materiał video z życia samorządowego Konina.  Z dużym niepokojem obserwuję zaniechanie tego działania. Miasto stosuje nową politykę informacyjną polegającą na informowaniu mieszkańców Konina o pracach prezydenta i samorządu, przy wykorzystaniu mediów płatnych. Przykładem niedawne sprawozdanie Prezydenta  z pracy w roku 2010, wydrukowane na całej stronie Przeglądu Konińskiego (koszt wg cennika okolo 12 tys zł), liczne płatne materiały Video na stronach LM itp. W związku z powyższym mam pytanie. Jakie koszty tego typu promocji poniosło miasto w bieżącym roku.
  2. Od pewnego czasu obserwujemy zwiększony ruch samochodów ciężarowych na ulicach Konina, dotyczy to zwłaszcza samochodów o ładowności powyżej 18 ton. Kilka miesięcy temu, Prezydent obiecywał wprowadzenie systemu ważenia samochodów oraz nie wpuszczania TIRów w granice miasta.  Jak to jest realizowane? Dodam, że Prezydent Wrocławia jako zarządca dróg w mieście wprowadził na okres remontu i przebudowy ulic wrocławskich, zakaz wjazdu do miasta samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 18 ton. Takie samochody mają ograniczone strefy czasowe poruszania sie po mieście. Właściciele, którzy muszą po mieście z róznych przyczyn się poruszać, występują do Urzędu z wnioskiem o wydanie zgody. Pytanie brzmi. Czy Prezydent Konina jako zarządca dróg miejskich, nie może wydać podobnego zakazu na okres remontu wiaduktu briańskiego, wykorzystując argument remontu i nieprzejezdności drogi krajowej 25.
  3. Do czasu remontu wiaduktu Biańskiego pozostało jeszcze trochę czasu, natomiast już w chwili obecnej mieszkańcy miasta zgłaszają problemy komunikacyjne. Jednym z nich jest wjazd w ulicę Torową. Po zamknięciu przejazdu tworzą się tam potężne korki. W momencie otwarcia szlabanu jest bardzo utrudnione przejście pieszych przez jezdnię przy rogatce. Nie ma tam bowiem wyznaczonej zebry dla pieszych. Proszę o zajęcie sie tematem.
  4. Czy ktoś z Urzędu Miasta Konina będzie brał Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym? Kongres odbywa się w dniach 15-17.05 i stanowi największą imprezę gospodarczą w Polsce. W roku bieżącym, całe panele dyskusyjne będą poświęcone tematom które nas żywotnie interesują. To między innymi tematyka finansowania samorządów, tematyka metropolitarna i tematyka współpracy gospodarczej Polska-Chiny. W kongresie zgłosiło już swój udział ponad 6500 osób z całego świata. To doskonała okazja nabycia nowych doświadczeń i nawiązania kontaktów. Udział w kongresie jest nieodpłatny, natomiast termin akredytacji mija juz 4-tego maja.
  5. W wielu miastach Polski wprowadzono system uszczelniania ściągalności podatków na podstawie analizy i porównania zdjęć satelitarnych z materiałami będącymi w zasobie geodezyjnym miasta. Pytanie, czy Konin zamierza skorzystać z doświadczeń tych miast ? Jeżeli nie zamierza, to stawiam wniosek o przeprowadzenie takiej analizy.
  6. Wniosek o naprawę ulicy Szymanowskiego, na której po okresie zimowym powstały liczne ubytki.
  7. Wniosek o zorganizowanie spotkania celem przedstawienia  projektu pod roboczą nazwą Park Ojców. Koncepcja projektu ogólnie rzecz biorąc zakłada przygotowanie takich miejsc w Koninie, w którym rodzice każdego nowonarodzonego dziecka mogliby mu posadzić drzewko. Mogłoby to się odbywać cyklicznie np. dwa razy w roku.
  8. W procesie prywatyzacyjnym KWB Konin brała udział firma Społem Plus. Firma zamierzała kupić Kopalanię, a jednym z jej głównych celów oprócz zapewniania dostw węgla dla energetyki, było jego przetwarzanie poprzez zgazowanie na paliwa płynne. Społem Plus  zamierzała zainwestować znaczne środki na budowę na naszym terenie zakładu przetwórczego, w którym pracę znalazłoby wielu mieszkańców Konina. Postępowanie prywatyzacyjne wygrała ZEPAK SA , należałoby jednak dla potrzeb regionu wykorzystać również możliwości inwestycyjne  firmy Społem Plus. W tym celu należy podjąć zdecydowaną próbę zatrzymania jej na rynku konińskim. Budowa właśnie u nas zakładu z nowatorską technologią chemicznej przeróbki węgla, to duża szansa dla regionu w którym bezrobocie ciągle rośnie. Szansa której nie możemy zmarnować. Posiadamy surowiec, tereny inwestycyjne z infrastrukturą kolejową i w końcu bardzo znaczący potencjał ludzki. Wnioskuję więc do Pana Prezydenta o podjęcie bardzo zdecydowanych działań w tym kierunku.

You have no rights to post comments