Opowiedzi Prezydenta na pytania i wnioski złożone na sesji 25.01.12

Szanowny Panie Radny. W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana podczas XVII sesji Rady Miasta Konina w dniu 25.01.2012 r. zapytania i wnioski wyjaśniam, co następuje:

  1. Sprawa zakupu lamp solarnych bezpośrednio u producenta w Chinach.
    Od kilku miesięcy Zastępca Prezydenta Miasta Konina Marek Waszkowiak wspólnie z Kierownikami Wydziałów Działalności Gospodarczej i Rozwoju, Gospodarki Nieruchomościami oraz Promocji i Współpracy z Zagranicą prowadzą rozmowy z panem Andrzejem Kaczmarkiem, przedstawicielem firmy KPMG na temat możliwości nawiązania kontaktów z Chinami i inwestorami z Chin.
  2. Sprawa rozpoczęcia rewitalizacji terenów poprzemysłowych na Osiedlu Zatorze.
    Firma Borowski-Architekci doc. Dr inż. Arch. Krzysztof Borowski, opracowała w 2010 r. dokumentację pod nazwą : „Opracowanie koncepcji zagospodarownia terenów pogórniczych w rejonie osiedla Zatorze w Koninie”. Wydział Gospodarki Komunalnej otrzymał również, po zaprezentowaniu koncepcji na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Rady Miasta Konina, propozycję zagospodarowania tychże terenów, przygotowaną przez rowerzystów, zrzeszonych w KTSR ‘Sport Club Konin’ i STR „CIKLO”. Propozycję rowerzystów przedstawiono projektantowi koncepcji, w celu zapoznania się z nią i wyrażenia opinii. Ponadto informuję, że w budżecie miasta na 2012 rok nie zostały zaplanowane środki finansowe na realizację powyższego zadania. Zadanie zostanie ujęte do projektu byudżetu na rok 2013.
  3. Sprawa organizacji Mistrzostw Polski Polityków w nordic walking-u. Zadaniem miasta jest stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej, natomiast organizacją konkretnych imprez zajmują się dotowane z budżetu miastastowarzyszenia. Zgłoszoną  przez Pana Radnego propozycją zainteresujemy zatem potencjalnych organizatorów.

Z wyrazami szacunku
Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki


You have no rights to post comments