Wapeco rozpocząła budowę w Janowie.

janowmNa terenie Janowa w północnej częsci Konina WAPECO Sp. z o.o. rozpoczęła długo oczekiwaną budowę zakładu wytwarzania hydraulicznych spoiw drogowych oraz dodatków do cementu i zapraw budowlanych. Surowcem do produkcji będą popioły powstające w trakcie spalania węgla brunatnego w konińskich elektrowniach. Zakład docelowo będzie zatrudniał 50-60 pracowników. Moce produkcyjne planowanego w Koninie zakładu mają wynieść 200-300 tys.ton spoiw rocznie.

 


WAPECO Sp. z o.o. planowała rozpoczęcie produkcji równolegle w Bełchatowie i w Koninie. W celu sfinansowania inwestycji konińskiej, spółka aplikowała o środki unijne poprzez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, środków tych jednak nie uzyskała. Własny kapitał spółki wystarczył tylko na uruchomienie w lipcu 2011 roku zakładu w Bełchatowie.

 

 

janow

 

Bełchatów

Obecnie zakład bełchatowski produkuje komponenty poprawiające wytrzymałość cementu wykorzystywanego przy budowie dróg, mostów,tam i zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Od lipca do tej pory sprzedał ponad 30 tysięcy ton wyrobów za około 3 mln zł. Roczne możliwości produkcyjne oceniane są na 100 tysięcy ton z możliwoscią rozbudowy o kolejne 100-200 tys ton. Głównym odbiorcem produktów Wapeco są firmy produkujące materiały budowlane oraz spółki drogowe. Zainteresowanie produktami spółki wciąż rośnie. Produkowane przez Wapeco ekologiczne spoiwa drogowe służące do utwardzania podłoża, umożliwiają wyeliminowanie dużej ilości tradycyjnch kruszyw co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w budownictwie drogowym.

Technologia


WAPECO sp.z o.o. w produkcji materiałów budowlanych  bazuje na własnej unikalnej technologii. Zastosowano w niej młyny (aktywatory) elektromagnetyczne do kruszenia ziarna popiołowego. Aktywacja elektromagnetyczna popiołów, daje możliwośc produkcji spoiw drogowych, które cechują się niższą zawartością cementu i lepszymi właściwościami fizyko-chemicznymi niż tradycyjne spoiwa. Ponadto zastosowane w technologii małe ekologiczne młyny wymagają znacznie mniej osób do obsługi niż młyny tradycyjne. WAPECO sp.z o.o. współpracując z naukowcami,głównie z Politechniki Częstochowskiej uzyskała na swoją technologię patenty europejskie.


A jak to wygląda w Koninie ?

 


Przypomnę, że WAPECO sp. z o.o. w roku 2009 kupiła od miasta za ponad 580 tys.zł działkę o pow. 3,08 ha. Umowa sprzedaży została podpisana 5.02.2009 r.  Na miejscu byłego zaplecza odkrywki Pątnów w konińskim Janowie, spółka Wapeco planowała rozpoczęcie budowy zakładu pod koniec roku 2009, produkcja miała zostać uruchomiona w roku 2010. Już w dniu 17.08.2009 r. WAPECO Sp. z o.o. otrzymała pozwolenie na budowę. Kłopoty z inwestycją rozpoczęły się jednak po nie udanym aplikowaniu o przyznanie środków unijnych na inwestycję. Jednocześnie warunki wynikające z umowy zawartej przez spółkę z władzami Konina, mogły skutkować nałożeniem na spółkę kar umownych . W związku z powyższym w styczniu 2011r. WAPECO sp.z o.o zwróciła się do Prezydenta Nowickiego, z prośbą o udzielenie prolongaty na okres zagospodarowania zakupionych od Miasta nieruchomości. Termin zagospodarowania terenu został przesunięty do dnia 05.02.2012 r. W dniu 5 sierpnia 2011 r. spółka poinformowała Prezydenta o zamiarze rozpoczęciu prac inwestycyjnych z dniem 14.08.2011 r.

Według stanu na dzień dzisiejszy teren  przyszłych zakładów został wygrodzony. Obecnie na terenie trwają roboty ziemne oraz prace związane z rozbudową zasilania dla przyszłych obiektów zakładu produkcyjnego. Inwestycja jest finansowana ze śroków własnych jednak w celu spięcia finansowania inwestycji, obecny zarząd spółki zamierza przyciągnąć do spółki nowych inwestorów, bierze m.in. pod uwagę możliwość pozyskania kapitału na rynku NewConnect*.

Do zakończenia inwestycji jeszcze trochę wody w Warcie upłynie. Jednak życząc spółce jak najszybszego zakończenia inwestycji, chciałoby się już teraz zacytować klasyka: Nie ważne jak mężczyzna zaczyna, ważne jak kończy. Bo dla mnie liczy się efekt końcowy w postaci nowej technologii w Koninie i nowych miejsc pracy.

Jan Urbański

*NewConnect – zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.


You have no rights to post comments