Wnioski do budżetu na rok 2012

Wnioski złożone  do budżetu na rok 2012. Wnioski nie uwzględniają bieżących remontów dróg na które jest tworzona rezerwa ogólna.

 

 

Konin 25.09.2011

 

 Pan

Józef Nowicki

Prezydent Miasta Konina

 

Proszę o uwzględnienie w budżecie na rok 2012 poniższych pozycji.

  1. Zakup testowej partii ulicznych lamp solarnych szt. 10 – kwota 100 000 zł (przykładowy cennik w załączeniu) .
    Zakupione lampy proponuję zamontować w okolicy amfiteatru np. przy boisku do piłki plażowej oraz w innych punktach miasta w których ciągnięcie linii energetycznej jest nieuzasadnione kosztowo.  W przypadku pozytywnych wyników testów należy tego typu oświetlenie stopniowo wdrażać w mieście. Na tego typu inwestycje istnieje możliwość pozyskania środków pozabudżetowych . Istnieje również możliwość importu tego typu oświetlenia bezpośrednio od producentów za cenę przynajmniej dwukrotnie niższą od oferowanej przez krajowych pośredników. 
  2. Budowa chodnika łączącego ulicę Chopina z Torową w trójkącie sklep Tesco, hotel Sonata, kładka nad torami PKP – kwota  90.000 zł
    Po zamknięciu wiaduktu Briańskiego brak będzie połączenia poziomego osiedla Zatorze z centrum miasta.  Spowoduje to utrudnienia w komunikacji z centrum miasta dla osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami .


Z poważaniem

Jan Urbański


You have no rights to post comments