16.06.2009 Prezydent Konina odpowiada.

herbW dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź na Prezydenta Konina na pytania postawione w czasie sesji Rady Miasta w dniu 27.05.2009. Pytania dotyczyły tematyki zawartej w listach mieszkańców Konina przesłanych do Portalu Bezpieczny Konin oraz samowoli w ustawianiu znaków drogowych w mieście, temat był poruszany na naszym forum przez mieszkańców ulicy Wyszyńskiego.  Odpowiedzi w dniu dzisiejszym pozostawię bez komentarza, lekarz zabronił mi się denerwować.

 

 

 

 

Konin, dnia 10.06.2009 r.

BP 0719-19/2009

 

 

Pan Jan Urbański

Radny Miasta Konina

 

 

 

             W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27 maja br. W sprawie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców osiedla Zatorze informuję, że na ulicy Chopina nie ma możliwości wprowadzenia znaku  B4 (zakaz wjazdu motocykli). Ulica Chopina jest drogą publiczną (powiatową) i nie można ograniczyć jej dostępności. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zwrócę się do Komendanta Miejskiego Policji w Koninie o wzmożenie kontroli drogowych ma ulicy Chopina.

            W kwestii lamp, które nie świecą na ulicy Chopina 14 wyjaśniam, że sprawa ta została przekazana do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Koninie.

            Sprawa lamp halogenowych umieszczonych na sklepie TESCO nie należy do właściwości Urzędu Miejskiego w Koninie. Właścicielem terenu na którym znajduje się Market Tesco jest Skarb Państwa, lecz użytkownikiem wieczystym terenu jest TESCO (POLSKA) Sp. z o.o., 30-347 Kapelanka. Spółka TESCO jest właściwą do rozpatrzenia wniosku mieszkańców w tej sprawie.

 

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz


You have no rights to post comments