Dlaczego w Koninie nie było mozna?

Scania

W dniu dzisiejszym na portalu www.wkonin.pl oraz na blogu www.koninnaszemiasto.blox.pl pojawił się materiał z ostatniej sesji , dotyczący nie przystąpienia Samorządu Konina do konkursu na dofinansowanie działań z WRPO w zakresie zakupu nowych autobusów. Ponieważ temat ten wywołałem na sesji czuję się zobowiązany do przedstawienia dokładniejszych informacji.
31 marca b.r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2007 - 2013 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego”, w schemacie II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego”.Uprawnionymi do składania wniosku były m.in. jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy.W ramach konkursu można było otrzymać dofinansowanie na zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego funkcjonującego na liniach komunikacji miejskiej lub podmiejskiej.Poziom dofinansowania wynosił 80% kosztów kwalifikowanych złożonych projektów. Do rozdysponowania w konkursie było 20 000 000 € W projekcie o dofinansowanie wzięło udział osiem podmiotów gospodarczych, z tego na dofinansowanie na rozwój miejskiego transportu zbiorowego zakwalifikowało się siedem z nich. 16 lipca 2009 Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozdysponował ponad 89 mln zł wg poniższego zestawienia:
  • 8,02 mln zł - miasto Leszno na zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie
  • 58,88 mln zł - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. na zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych
  • 8,30 mln zł - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Pile na zakup 14 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji autobusowej w mieście Piła
  • 2,44 mln zł - Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na zakup 5 autobusów komunikacji miejskiej w Jarocinie
  • 3,48 mln zł - Miasto Kalisz na rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu
  • 3,22 mln zł - Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na zakup 5 autobusów niskopodłogowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
  • 5,00 mln zł - Gmina Swarzędz na zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz
W tym samym czasie miasto Konin wydało na zakup dwóch nowych autobusów 1,6 mln zł. Przeznaczenie tych środków na wkład własny i udział w konkursie, umożliwiał zakup nie dwóch lecz przynajmniej ośmiu nowoczesnych autobusów niskopodłogowych.
Przeglądałem dosyć dokładnie dokumenty i kryteria wymagane do złożenia aplikacji w tym konkursie i nie znalazłem żadnej racjonalnej przesłanki, która mogła być podstawą do nie wzięcia w nim udziału. Nie znalazłem również żadnego merytorycznego uzasadnienia w treści odpowiedzi prezydenta Sybisa na moje wątpliwości wyrażone w tym temacie na ostatniej sesji. Stwierdzić należy jednoznacznie. Miasto zaprzepaściło kolejną szansę na pozyskanie funduszy pozabudżetowych. I nie jest to wina urzędników lecz osób podejmujących decyzje strategiczne w Koninie.
Jan Urbański - radny Rady Miasta Konina

You have no rights to post comments