Czy nad Koninem będą czuwać Anioły?

Największą przeszkodą w tworzeniu i rozwoju nowych przedsięwzięć biznesowych są problemy finansowe. Można mieć doskonały pomysł na biznes, świetny biznesplan, ale na przeszkodzie do jego uruchomienia staje brak kapitału do jego uruchomienia. Banki i inne instytucje finansujące dosyć opornie udzielają wsparcia nowym przedsięwzięciom, zwłaszcza jeżeli obarczone są jakimś ryzykiem. Wymagają dużych zabezpieczeń, których młody człowiek zaczynający karierę biznesową najczęściej nie ma. Fundusze inwestycyjne nie są również zainteresowane małymi i ryzykownymi przedsięwzięciami. Co więc robić?

 

 

I tu właśnie mogą przyjść z pomocą Anioły Biznesu (ang. Business Angels). Anioły Biznesu to prywatni inwestorzy wspierający ciekawe pomysły i przedsięwzięcia biznesowe w początkowej fazie ich tworzenia i rozwoju. Są to często przedsięwzięcia obarczone dużym ryzykiem braku zwrotu poniesionych nakładów. Podstawową cechą wyróżniającą Aniołów Biznesu od innych inwestorów, jest ich osobiste zaangażowanie się w przedsięwzięcie. Anioł Biznesu oprócz zaangażowania swoich własnych środków finansowych, wspiera merytorycznie nowego przedsiębiorcę, dzieli się z nim swoją wiedzą i kontaktami. Pozwala to nowym firmom na szybsze wejście na rynek ze swoim produktem czy usługą.

Można zapytać co skłania Aniołów do inwestowania w nowe, niepewne biznesy. Odpowiedź jest prosta. Anioł ryzykując wspieranie nowego pomysłu na początku jego rozwoju, liczy na zyski w przyszłości. Ponieważ jednak zależy mu, na szybkim i jak największym zwrocie poniesionych kapitałów, angażuje się maksymalnie w przedsięwzięcie.

Aniołami Biznesu są najczęściej przedsiębiorcy i liderzy biznesu, którzy prowadząc własne firmy zebrali ogromne doświadczenie i chcą lokować swój kapitał w projektach z dużym potencjałem. Dla wielu Aniołów znaczenie ma ciągła chęć pogłębiania aktywności biznesowej, a często przyjemność płynąca z tworzenia nowych firm, samorealizacji, pogłębiania własnych doświadczeń, nawiązywanie nowych i podtrzymywania dotychczasowych kontaktów biznesowych oraz możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W zamian za kapitał i wsparcie merytoryczne udzielone młodemu przedsiębiorcy, Anioły obejmują umowną część udziałów w nowej firmie. W momencie kiedy przedsięwzięcie się rozwinie, Anioł wychodzi ze spółki sprzedając swoje udziały pomysłodawcy lub inwestorowi branżowemu. Anioł Biznesu, angażując się w projekt, rezygnuje z bieżących zysków, a realizuje je dopiero podczas wyjścia kapitałowego.

Anioły Biznesu to pomysł funkcjonujący z powodzeniem od kilkunastu lat na świecie. Również w Polsce w przeciągu ostatnich kilku lat następuje dynamiczny rozwój tego rodzaju inwestorów. Przykładmi mogą być Lewiatan Business Angels, Polban, Amber, Resik czy lokalne sieci Aniołów Biznesu małopolska, lubelska itp.

Może więc w Koninie, w centralnej Polsce należy stworzyć regionalną sieć prywatnych inwestorów? Sieć Business Angels Centrum.Rozmawiałem wstępnie o tym pomyśle z firmami otoczenia biznesu w Koninie. Wykazały duże zainteresowanie. Nie brakuje również w naszym regionie liderów, którzy w biznesie odnieśli sukces. Zaczynamy więc działanie. Niech nad konińskimi twórczymi mieszkańcami zaczną czuwać Anioły.

Jan Urbański


You have no rights to post comments